Giới thiệu

Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử (Faculty of Economic information systems and E-commerce) là Khoa đầu ngành đào tạo Thương mại điện tử và Hệ thống thông tin quản lý trong khối các Trường Đại học kinh tế và quản lý, chuyên đào tạo chuyên gia Thương mại điện tử và Hệ thống thông tin cho đất nước trình độ đại học. Khoa còn là đơn vị nghiên cứu chuyên sâu, tư vấn chính sách vĩ mô về Thương mại điện tử và Hệ thống thông tin cho các cơ quan quản lý nhà nước, trung tâm phát triển TMĐT địa phương và chuyển giao, tư vấn công nghệ và quản trị cho doanh nghiệp. Xem tất cả

Văn bản quản lý

Quyết định số 961/QĐ-ĐHTM

Quyết định sửa đổi , bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ ĐH (kèm theo QĐ 1119-ĐHTM)

Lượt xem : 14 | Lượt tải : 7
Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt nam 2023

Nền kinh tế bước vào năm 2022 với một số thuận lợi nhưng bắt đầu từ giữa năm đã bộc lộ những khó khăn nghiêm trọng. Những khó khăn này có thể kéo dài đến hết năm 2023. Mặc dù vậy, khảo sát của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) với hàng nghìn doanh nghiệp trên cả nước cho thấy lĩnh vực thương mại điện tử tiếp tục phát triển mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng trên 25% và đạt quy mô trên 20 tỷ USD. Tốc độ tăng trưởng này có thể được duy trì trong giai đoạn ba năm 2023 – 2025. Thành tựu trên mang lại sự khích lệ to lớn đối với cộng đồng kinh doanh trực tuyến. Tuy nhiên, quy mô của thương mại điện tử nước ta còn nhỏ, chiếm khoảng 8,5% tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng. Xét riêng lĩnh vực bán lẻ hàng hoá, năm 2022 tỷ lệ bán lẻ hàng hoá trực tuyến (online retail) so với tổng mức bán lẻ hàng hoá khoảng 7,2%. Mặc dù mới ở giai đoạn phát triển ban đầu và quy mô còn nhỏ nhưng sự phát triển của thương mại điện tử đã bộc lộ nhiều yếu tố không bền vững. Ba yếu tố điển hình bao gồm khoảng cách phát triển giữa hai thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với 61 địa phương khác rất lớn dấu hiệu thu hẹp còn mờ nhạt , nguồn nhân lực chất lượng cao được đào tạo chính quy ở các trường đại học chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu và hoạt động kinh doanh thương mại điện tử gây tác động ngày càng xấu tới môi trường. Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử những năm gần đây đã chỉ ra sự cần thiết phải triển khai các chính sách và giải pháp nhằm giải quyết ba vấn đề lớn nêu trên. Từ năm 2019 VECOM đã đề xuất Chương trình Phát triển Thương mại điện tử bền vững và trong những năm qua đã tích cực triển khai một số hoạt động cụ thể. Trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025 VECOM sẽ tư vấn, hỗ trợ các cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu, đề xuất chính sách và pháp luật hướng tới phát triển bền vững kinh tế số nói chung và thương mại điện tử nói riêng, đồng thời tuyên truyền, vận động cộng đồng kinh doanh trực tuyến tích cực triển khai các hoạt động cụ thể.

Lượt xem : 12 | Lượt tải : 3
Thông báo số 667/TB-ĐHTM

Thông báo V/v thực hiện quy trình quản lý thực tập và làm tốt nghiệp của Khoa/Viện đối với sinh viên chính quy trên Phần mềm Quản lý đào tạo UIS

Lượt xem : 6 | Lượt tải : 3
Xem thêm văn bản khác

Tin tuyển sinh

Xem tất cả
Đăng ký tuyển sinh

Tuyển sinh

Đăng ký tuyển sinh

Đăng ký ngay

Đối tác

Bạn đã sẵn sàng trở thành sinh
viên Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử Đại học
Thương mại?

Đăng ký tuyển sinh ngay!

Điện thoại: Email: