Giới thiệu

Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử (Faculty of Economic information systems and E-commerce) là Khoa đầu ngành đào tạo Thương mại điện tử và Hệ thống thông tin quản lý trong khối các Trường Đại học kinh tế và quản lý, chuyên đào tạo chuyên gia Thương mại điện tử và Hệ thống thông tin cho đất nước trình độ đại học. Khoa còn là đơn vị nghiên cứu chuyên sâu, tư vấn chính sách vĩ mô về Thương mại điện tử và Hệ thống thông tin cho các cơ quan quản lý nhà nước, trung tâm phát triển TMĐT địa phương và chuyển giao, tư vấn công nghệ và quản trị cho doanh nghiệp. Xem tất cả

Văn bản quản lý

Dự kiến tuyển sinh 2022

Dự kiến phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2022

Lượt xem : 17 | Lượt tải : 1
DT01

Mẫu Bài dự thi Cuộc thi Nhà bán hàng tài ba năm 2020

Lượt xem : 2 | Lượt tải : 0
MD02

Mẫu đơn xin xem xét lại bài thi hết học phần

Lượt xem : 1 | Lượt tải : 1
Xem thêm văn bản khác

Tin tuyển sinh

Xem tất cả
Đăng ký tuyển sinh

Tuyển sinh

Đăng ký tuyển sinh

Đăng ký ngay

Đối tác

Bạn đã sẵn sàng trở thành sinh
viên Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử Đại học
Thương mại?

Đăng ký tuyển sinh ngay!

Điện thoại: Email: