GIỚI THIỆU KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử (Faculty of Economic information systems and e-commerce) thuộc Trường Đại học Thương Mại tiền thân là Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Khoa Thương mại điện tử. Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử có kinh nghiệm giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học trong ngành Hệ thống thông tin quản lý (10 năm đào tạo) và ngành Thương mại điện tử (gần 15 năm đào tạo).
 1. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC
            Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử (Faculty of Economic information systems and E-commerce) là Khoa đầu ngành đào tạo Thương mại điện tử và Hệ thống thông tin quản lý trong khối các Trường Đại học kinh tế và quản lý, chuyên đào tạo chuyên gia Thương mại điện tử và Hệ thống thông tin cho đất nước trình độ đại học. Khoa còn là đơn vị nghiên cứu chuyên sâu, tư vấn chính sách vĩ mô về Thương mại điện tử và Hệ thống thông tin cho các cơ quan quản lý nhà nước, trung tâm phát triển TMĐT địa phương và chuyển giao, tư vấn công nghệ và quản trị cho doanh nghiệp.
Tập thể Giảng viên, Viên chức Khoa Hệ thống thông tin kinh tế & Thương mại điện tử
 
 1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
          Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử (Faculty of Economic information systems and E-commerce) thuộc Trường Đại học Thương Mại tiền thân là Khoa Thương mại điện tử được thành lập vào tháng 05 năm 2005 và Khoa Hệ thống thông tin kinh tế được thành lập vào năm 2008.
         Ngày 28 tháng 10 năm 2016, thực hiện theo Quyết định số 876/QĐ-ĐHTM của Hiệu trưởng trường Đại học Thương Mại, Khoa Thương mại điện tử và Khoa Hệ thống thông tin kinh tế sáp nhập thành Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử như hiện nay.
 1. SỨ MỆNH
          Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử có sứ mệnh cung cấp cho xã hội cử nhân ngành Thương mại điện tử, cử nhân ngành Hệ thống thông tin quản lý, các sản phẩm đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn, ứng dụng và chuyển giao công nghệ có chất lượng cao, có thương hiệu, đạt chuẩn khu vực và quốc tế về lĩnh vực Thương mại điện tử và Hệ thống thông tin, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới.
 1. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO
          Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử được nhà trường giao nhiệm vụ quản lý đào tạo 02 chuyên ngành: Quản trị thương mại điện tử (thuộc ngành Thương mại điện tử) và Quản trị hệ thống thông tin (thuộc ngành Hệ thống thông tin quản lý). Khoa có kinh nghiệm hơn 10 năm giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học trong ngành Hệ thống thông tin quản lý và 15 năm với ngành Thương mại điện tử.
          Tính đến năm 2020, Khoa nhận nhiệm vụ giảng dạy gần 30 học phần chuyên ngành cho hơn 1000 sinh viên ngành Thương mại điện tử và gần 900 sinh viên ngành Hệ thống thông tin của Khoa, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của xã hội về nguồn nhân lực có chất lượng cao trong lĩnh vực Thương mại điện tử và Hệ thống thông tinKhoa cũng chịu trách nhiệm giảng dạy các môn học cơ sở có liên quan đến Thương mại điện tử, Marketing thương mại điện tử, Thanh toán điện tử, Kỹ năng khai thác dữ liệu phục vụ kinh doanh, Tin học đại cương, Hệ thống thông tin quản lý cho sinh viên toàn Trường.
 1. CÁC TRƯỞNG KHOA
         Tính đến nay, Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử trải qua 4 nhiệm kỳ trưởng khoa:
 • PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long – Trưởng Khoa Thương mại điện tử (2005-2007), nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại;
 • PGS.TS. Đàm Gia Mạnh – Trưởng Khoa Thương mại điện tử (2007-2008), Trưởng Khoa Hệ thống thông tin kinh tế (2008-2016);
 • PGS.TS. Nguyễn Văn Minh – Trưởng Khoa Thương mại điện tử (2008 – 2016);
 • TS. Nguyễn Trần Hưng – Trưởng Khoa Hệ thống thông tin kinh tế & Thương mại điện tử (2016 – nay);
 1. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN
          Hiện nay, Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử có 29 giảng viên, 4 giảng viên kiêm nhiệm và 1 chuyên viên bao gồm: 3 người có học hàm học vị PGS.TS, 3 người có học vị Tiến sĩ và 28 người có học vị Thạc sỹ.
          Khoa có 3 Bộ môn trực thuộc là Bộ môn Thương mại điện tử, Bộ môn Công nghệ thông tin, Bộ môn Tin học và 1 Văn phòng Khoa.
          - Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Trần Hưng (Email: hung.tmdt@tmu.edu.vn)
          - Phó Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Thị Hội (Email: hoint@tmu.edu.vn)  
          - Thư ký Văn phòng Khoa: ThS. Nguyễn Thị Hiền (Email: hientctm1412@gmail.com)
          * Bộ môn Thương mại điện tử: Bộ môn Thương mại điện tử tiền thân là Bộ môn Quản trị tác nghiệp Thương mại điện tử (thành lập năm 2005) và Bộ môn Nguyên lý Thương mại điện tử (thành lập năm 2010). Số giảng viên của Bộ môn ban đầu là 5, hiện nay là 15 giảng viên, 1 giảng viên kiêm nhiệm, 1 chuyên viên Thư ký văn phòng khoa, trong số đó có 1 PGS.TS, 5 TS, 13 ThS.
          * Bộ môn Công nghệ thông tin: Bộ môn Công nghệ thông tin tiền thân là Bộ môn Công nghệ thông tin Thương mại điện tử được thành lập vào tháng 8 năm 2005 thuộc Khoa Thương mại điện tử. Tháng 8 năm 2008 Bộ môn được Nhà trường quyết định đổi tên thành Bộ môn Công nghệ thông tin thuộc vào Khoa Hệ thống thông tin kinh tế. Tháng 8 năm 2016 sau khi sáp nhập hai Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Khoa Thương mại điện tử thì Bộ môn thuộc về Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử. Số giảng viên của Bộ môn hiện nay là 8 giảng viên và 1 giảng viên kiêm nhiệm. Trong số đó có 1 PGS.TS, 04 TS và 4 ThS.
         * Bộ môn Tin học:Bộ môn Tin học được hình thành từ việc sáp nhập Bộ môn Toán và Bộ môn Thống kê thương mại vào năm 1984 với tên gọi là Bộ môn Xử lý thông tin và máy tính thuộc Khoa Kế toán. Đến năm 1992, sáp nhập thêm Bộ môn Vật lý và lấy tên là Bộ môn Tin học. Năm 2005, Bộ môn được sáp nhập vào Khoa Thương mại quốc tế. Năm 2012, Bộ môn chuyển về Khoa Hệ thống thông tin kinh tế. Đến nay, Bộ môn thuộc Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử. Hiện nay, số giảng viên của Bộ môn là 6 giảng viên và 2 giảng viên kiêm nhiệm, trong đó có 1 PGS và 7 ThS.
 1. CÁC CÂU LẠC BỘ SINH VIÊN TRỰC THUỘC KHOA
         Để hỗ trợ cho việc học tập và hoạt động ngoại khóa của sinh viên, Khoa có 3 câu lạc bộ sinh viên: Câu lạc bộ Sinh viên yêu thích Thương mại điện tử - Eplus, Câu lạc bộ Sinh viên tình nguyện – VIS, Câu lạc bộ Bóng ném – IS Handbal:
Câu lạc bộ Sinh viên yêu thích Thương mại điện tử - Eplus
 
       * Câu lạc bộ Sinh viên yêu thích Thương mại điện tử - Eplus: EPLUS là câu lạc bộ sinh viên của Khoa, được thành lập năm 2011 là nơi quy tụ những bạn sinh viên yêu thích Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin. Eplus được thành lập nhằm:
        - Xây dựng cộng đồng các sinh viên yêu thích Thương mại điện tử, đoàn kết và tương trợ lẫn nhau.
        - Cùng học tập, nghiên cứu, trao đổi nhằm nâng cao kỹ năng thực hành Thương mại điện tử, Tiếng anh, Công nghệ thông tin, các Kỹ năng mềm cho sinh viên theo sự chỉ đạo của Ban chủ nhiệm Khoa.
         - Xây dựng và phát triển các hoạt động, sự kiện nhằm mang lại cơ hội giao lưu học hỏi, tìm việc làm cho sinh viên.
Câu lạc bộ Sinh viên tình nguyện – VIS
 
           * Câu lạc bộ Sinh viên tình nguyện – VIS: Đội Sinh viên Tình nguyện Khoa Hệ thống thông tin kinh tế & Thương mại điện tử là một tập thể, một môi trường dành cho những sinh viên thuộc khoa HTTTKT & TMĐT có cùng đam mê, cùng chí hướng, yêu thích hoạt động tình nguyện, cùng mong muốn đem những điều tốt đẹp tới cộng đồng. Đội SVTN VIS hoạt động dựa trên 3 Ban: Ban Truyền thông- Đối ngoại,  Ban Văn hóa-Sự kiện, Ban Tài chính-Hậu cần.
https://scontent.fhan2-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/p960x960/69410966_2413610368924846_8662773290265214976_o.jpg?_nc_cat=107&_nc_ohc=Kj-IIIYS1fcAX9u4qYI&_nc_ht=scontent.fhan2-3.fna&_nc_tp=1002&oh=d5c48462ba7c5f154c496db96dff8e92&oe=5E9D6E6A
Câu lạc bộ Bóng ném – IS Handbal
       * Câu lạc bộ Bóng ném – IS Handbal: Câu lạc bộ bóng ném là một trong 3 câu lạc bộ chính thức của Khoa. Câu lạc bộ được thành lập với mục đích tạo sân chơi cho những bạn có tinh thần nhiệt huyết, yêu thích thể thao, muốn rèn luyện sức khỏe cũng như tạo môi trường để các bạn kết nối, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm học tập, kỹ năng giữa các khóa sinh viên của Khoa. Hiện nay, IS Handball gồm có hơn 60 thành viên đang hoạt động tập luyện, thi đấu hàng năm dưới sự dẫn dắt của 1 đội trưởng nam và 1 đội trưởng nữ. Ngoài ra, đội bóng ném khoa IS là đội tuyển chính thức đại diện cho Khoa tham gia các giải đấu bóng ném do trường Đại học Thương Mại tổ chức hàng năm vào tháng 10 (Giải Nam Sinh Viên) và tháng 3 (Giải Mùa Xuân Thiếu Nữ).
 1. CÁC THÀNH TÍCH NỔI BẬT TRONG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ
       * Các danh hiệu được đón nhận:
       - Tập thể lao động Xuất Sắc của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2017 – 2018, 2018 – 2019 cho Tập thể Khoa;
       - Chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm học 2018-2019, Bằng khen Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho TS. Nguyễn Trần Hưng – Trưởng Khoa;
       - Bằng khen Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các Thầy cô: TS. Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Trưởng Bộ môn Tin học; ThS. Vũ Thị Thuý Hằng - Phó Trưởng Bộ môn Thương mại điện tử; TS. Lê Việt Hà - Giảng viên Bộ môn Công nghệ thông tin; ThS. Đỗ Thị Hiền - Giảng viên Bộ môn Công nghệ thông tin; ThS. Cù Nguyên Giáp - Giảng viên Bộ môn Tin học;
        - Bằng khen Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các Thầy cô: PGS.TS Đàm Gia Mạnh - Giảng viên Bộ môn Công nghệ thông tin; ThS. Nguyễn Thị Hội – Phó Phụ trách Bộ môn Công nghệ thông tin; TS. Chử Bá Quyết - Trưởng Bộ môn Thương mại điện tử;
         * Kết quả hoạt động khoa học công nghệ giai đoạn 2013 – 2019: giai đoạn năm 2013 - 2019, giảng viên của các Bộ môn đã đạt được một số thành tựu cơ bản trong hoạt động KH-CN như sau: 
         - Đã nghiệm thu 05 đề tài, đang thực hiện 2 đề tài NCKH cấp Bộ và tương đương với tư cách là Chủ nhiệm đề tài;
         - Đã hoàn thành hơn 30 đề tài; đang thực hiện 02 NCKH cấp Trường với tư cách là Chủ nhiệm đề tài;
         - Đã đăng hơn 200 bài báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành, kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế, trong đó có hơn 20 bài được đăng trên tạp chí Scopus và 4 bài được đăng trên tạp chí ISI;
          - Đã xuất bản 7 giáo trình và 2 sách chuyên khảo phục vụ đào tạo chuyên ngành là Giáo trình “Thương mại di động” (xuất bản năm 2014), Giáo trình “Cơ sở lập trình” (xuất bản năm 2014), Giáo trình “Tin học đại cương” (xuất bản năm 2014), Giáo trình “Cơ sở dữ liệu” (xuất bản năm 2015), Giáo trình “Thiết kế triển khai website” (xuất bản năm 2017), Giáo trình “Hệ thống thông tin quản lý” (xuất bản năm 2018), Giáo trình “Chính phủ điện tử” (xuất bản năm 2018), Sách chuyên khảo “Hướng dẫn thực hành Tìm kiếm thông tin trên mạng internet” (xuất bản năm 2019), Sách chuyên khảo “Phân tích và Khai phá dữ liệu trong kinh doanh” (xuất bản năm 2019);
           - Đã chủ trì và tham gia xây dựng chương trình đào tạo, đề cương nhiều học phần đại học, cao học và nghiên cứu sinh.
           - Đã Tổ chức thành công Hội thảo khoa học quốc gia “Tổng kết 10 năm đào tạo TMĐT” năm 2015 và Hội thảo khoa học quốc gia “Thương mại điện tử & Giải pháp thông tin trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0” năm 2018.
          * Các hoạt động khác: Các viên chức và giảng viên của Khoa tham gia tích cực vào các hoạt động của Nhà trường và dành thành tích xuất sắc như:
            - Thầy Nguyễn Quang Trung dành giải Vô địch đôi nam Giải cầu lông năm 2019;
            - Cô Trần Thị Nhung và Thầy Nguyễn Quang Trung dành giải Vô địch đôi nam nữ Giải Cầu lông năm 2019;
            - Liên quân chi bộ Khoa và Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng dành được Giải Ba Tiết mục Đồng ca và Giải Ba Tiết mục Đơn ca tại Hội thi văn nghệ tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.
 
Hội thảo khoa học quốc gia “Thương mại điện tử & Giải pháp thông tin trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0” do Khoa Hệ thống thông tin kinh tế & Thương mại điện tử           
tổ chức vào tháng 09/2018
        
 
 1. CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP, GIAO LƯU, NGOẠI KHÓA, HƯỚNG NGHIỆP CHO SINH VIÊN
           Khoa Hệ thống thông tin kinh tế & Thương mại điện tử thường xuyên tổ chức các chương trình hướng nghiệp, hoạt động ngoại khóa, tham gia tổ chức, lựa chọn các chương trình học bổng, hoạt động học tập cho sinh viên chuyên ngành như:
            - Tổ chức Ngày hội hướng nghiệp và tuyển dụng thường niên từ năm 2014 đến nay với sự tham dự của nhiều doanh nghiệp nổi tiếng trong ngành như VCCorp, VTC Intecom, Batdongsan.com.vn, Đại Việt Group, Sapo, Haravan, Bravo,  ITPlus, BkaCad, Maxbuy, Cybersoft, Nkid (Tini World), Alium,…
            - Tổ chức Các khóa đào tạo kỹ năng miễn phí: SEO, Google Adword, Content marketing, Thiết kế photoshop, Kỹ năng kinh doanh xuyên biên giới qua Amazon,…cho Sinh viên chuyên ngành;
            - Tổ chức Cuộc thi Tài năng sinh viên Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử - IS’s Got Talent 2 năm 1 lần vào 2012, 2014, 2018, 2020;
            - Tổ chức 2 năm 1 lần các Giải bóng đá nam cho Sinh viên của Khoa vào năm 2015, 2017, 2019;
 
Khoa Hệ thống thông tin kinh tế & Thương mại điện tử tổ chức thành công
Giải bóng đá nam năm 2019
 
 
Khoa Hệ thống thông tin kinh tế & Thương mại điện tử tổ chức thành công
Ngày hội hướng nghiệp năm 2019
 
            - Tổ chức Talkshow định hướng nghề nghiệp như “Chuyên nghiệp hay Thất nghiệp”, “Khởi điểm vững – Khởi nghiệp bền”, “Ước mơ lập nghiệp”, “Tư vấn kỹ năng và định hướng nghề nghiệp cho SV ngành HTTT”,….
           - Tổ chức cho Sinh viên tham gia các hoạt động chuyên môn như Khóa học ngắn hạn “Tư duy đột phá – Nâng tầm khởi nghiệp” của BK Holdings tổ chức vào tháng 05/2019 tại Trường Đại học Bách Khoa; Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác Bộ Công Thương và Tập đoàn Google tại Nhà hát lớn vào tháng 08/2019; Lễ phát động Cuộc thi “Tài năng TMĐT xuyên biên giới 2019” tổ chức tháng 10/2019 tại Đại học Kinh tế quốc dân; tham gia Hội thảo “Phát triển thương hiệu trực tuyến và xu hướng truyền thông kỹ thuật số 4.0” tổ chức vào tháng 11/2019 tại Học viện Ngân hàng,…
 
Sinh viên của Khoa Hệ thống thông tin kinh tế & Thương mại điện tử tham gia
Hành trình thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Techfest 2019
         - Lựa chọn Sinh viên xuất sắc tham gia Hành trình Tôi yêu tổ quốc thuộc Techfest 2018 và Hành trình thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuộc Techfest 2019 (tại Chương trình năm 2018 và 2019, Khoa có 14 sinh viên/200 sinh viên toàn quốc được tham gia, các em đã xuất sắc dành 06 GIẢI NHẤT trong Cuộc thi ảnh tại các địa phương An Giang, Kiên Giang, Bến Tre, Đăk Lăk, Bình Định, Huế);
        - Kết hợp Tập đoàn Google tổ chức Chương trình đào tạo miễn phí cho Sinh viên như “Kỹ năng sống trong thời đại 4.0”, “Kỹ năng Digital Marketing”, “Sáu bước bắt đầu một doanh nghiệp” vào tháng 10 năm 2019 và Chương trình giao lưu “Sức mạnh phụ nữ thời đại Kinh tế số” vào ngày Quốc tế Phụ nữ 20/10/2019;        
 
Khoa Hệ thống thông tin kinh tế & Thương mại điện tử kết hợp Tập đoàn Google tổ chức
Chương trình giao lưu “Sức mạnh phụ nữ thời đại Kinh tế số”
 
 
Đội Bóng ném nam của Khoa đạt giải Á quân Bóng ném nam 2019
 
 
Đội Bóng ném nữ của Khoa Hệ thống thông tin kinh tế & Thương mại điện tử dành chức
Vô địch Bóng ném nữ 2019
 
            - Tham gia tích cực các giải Thể thao do Trường ĐHTM tổ chức và xuất sắc đạt được các thành tích Vô địch Bóng ném nam 2017, Giải Ba bóng ném nam 2018, Á quân Bóng ném nữ 2018, Á quân Bóng ném nam 2019, Vô địch bóng ném nữ 2019;
           - Kết hợp với Khoa Marketing, Khoa Kinh tế & Kinh doanh quốc tế tổ chức thường niên Chương trình Chào tân Sinh viên năm 2018, 2019;
           - Lựa chọn Sinh viên xuất sắc tham gia Chương trình học bổng đào tạo Thương mại điện tử xuyên biên giới tại Học viện Kỹ thuật Chức nghiệp và Thương mại quốc tế Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc (tại Chương trình này, Sinh viên Lê Thị Hà – K53I2 của Khoa cùng 5 Sinh viên Trường ĐHTM đã xuất sắc dành GIẢI NHẤT Cuộc thi 2019 China - Asian Marketing Conprehensive Skill Competition với điểm số 92,4/100);
         - Lựa chọn Nhóm sinh viên xuất sắc tham gia xét Giải thưởng Hội thi khoa học sinh viên toàn quốc “Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng” (tại Giải thưởng năm 2018, Nhóm sinh viên Lê Thị Hoa – K50S3 và Hoàng Thị Linh – K52I1 đạt Giải nhì; Sinh viên Nguyễn Thị Minh – K52S3 đạt Giải ba);
        - Lựa chọn Nhóm sinh viên xuất sắc tham gia xét Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Trường, cấp Bộ, Giải thưởng khoa học Euréka (tại các Giải thưởng này, Sinh viên Ninh Thị Dung – K51I1 của Khoa dành được giải Nhì cấp Trường và giải khuyến khích cấp Bộ năm 2018; nhóm sinh viên Hoàng Thị Ni Na & Phạm Vũ Khánh Linh – K53I5 của Khoa dành được giải Nhì cấp Bộ năm 2019; nhóm sinh viên Vương Thị Hồng Vân, Ngô Thị Thanh Thảo – K53I5, Vương Thị Như Phương – K53I4  vào vòng chung kết Giải thưởng khoa học Euréka năm 2019);
            - Lựa chọn Nhóm sinh viên xuất sắc tham gia Cuộc thi “Tài năng Thương mại điện tử xuyên biên giới” do Cục TMĐT và Kinh tế số - Bộ Công Thương tổ chức (tại Chương trình này, Khoa HTTT Kinh tế & TMĐT có 03 nhóm/10 nhóm sinh viên toàn quốc xuất sắc vào Vòng chung kết, dự kiến Vòng chung kết tổ chức thi vào tháng 06/2020);
            - Lựa chọn Nhóm sinh viên xuất sắc tham gia Cuộc thi IT Startup 2019 do Học viện CNTT – Đại học Bách Khoa tổ chức (tại Chương trình này, cựu Sinh viên của Khoa HTTT Kinh tế & TMĐT – bạn Lê Thị Thanh Nhàn – K48i3 xuất sắc dành GIẢI NHẤT và được tài trợ 1500$ để hiện thực hóa dự án);
            - Lựa chọn Nhóm sinh viên xuất sắc tham gia Cuộc thi Business Ideas do Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức (tại Cuộc thi này, Sinh viên Phùng Đại Khánh – K53S1, Từ Anh Đạt – K53I2 và Trần Anh Tuấn – K53I4 đã xuất sắc lọt vào Vòng Bán kết, tranh tài với 38 nhóm đến từ nhiều trường Đại học, Cao đẳng, Học viện trong nước và quốc tế);
            - Lựa chọn Sinh viên xuất sắc tham gia Chương trình học bổng đào tạo IoT, ITE, công nghệ Big data, Bảo mật an ninh mạng của ReMann – Hàn Quốc và Cisco Hoa Kỳ do Học viện CNTT Bách Khoa – BkaCad cung cấp;
            - Lựa chọn Sinh viên xuất sắc tham gia Chương trình học bổng đào tạo Ielts, Toeic do Trung tâm Tiếng Anh ICO English tổ chức;
            - Lựa chọn Sinh viên xuất sắc tham gia Chương trình học bổng đào tạo Xuất nhập khẩu và Khai thác thị trường trực tuyến do Trung tâm phát triển TMĐT – Bộ Công Thương tổ chức;
            - Chỉ đạo các Câu lạc bộ chuyên nghiệp tổ chức các Chương trình giao lưu như “Tôi là diễn thuyết gia”, “The Amazing Race Eplus”, các Hoạt động tình nguyện “Trung thu cho em”, “Mùa hè xanh”, “Tết ấm tình thương 2019”, “Đông ấm 2020”,…
 
 1.  ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

            Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử:
Địa chỉ Văn phòng Khoa: Phòng 301 – Nhà F – Trường Đại học Thương mại – Số 79 Đường Hồ Tùng Mậu – Cầu Giấy – Hà Nội
- Email: ecis@tmu.edu.vn
 Website: http://www.httttmdt.tmu.edu.vn/
Fanpage Khoa: https://www.facebook.com/KhoaHethongthongtinkinhtevaTMDT

Xem thêm