THÔNG BÁO VỀ LỊCH ĐĂNG KÍ HỌC TẬP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2024-2025 ĐỐI VỚI SINH VIÊN CHÍNH QUY
THÔNG BÁO VỀ LỊCH ĐĂNG KÍ HỌC TẬP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2024-2025 ĐỐI VỚI SINH VIÊN CHÍNH QUY Đào tạo & QLSV Thông báo về Lịch đăng kí học tập học kỳ 1 năm học 2024-2025 đối với sinh viên chính quy. 04/04/2024
QUYẾT ĐỊNH SỐ 480 VỀ VIỆC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN CHÍNH QUY K56 VÀ KHOÁ CŨ ĐỢT THÁNG 3/2024
QUYẾT ĐỊNH SỐ 480 VỀ VIỆC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN CHÍNH QUY K56 VÀ KHOÁ CŨ ĐỢT THÁNG 3/2024 Đào tạo & QLSV Quyết định số 480 về việc Công nhận tốt nghiệp cho sinh viên chính quy K56 và khoá cũ đợt tháng 3/2024 02/04/2024
THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT TỐT NGHIỆP SINH VIÊN CHÍNH QUY ĐỢT THÁNG 3/2024
THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT TỐT NGHIỆP SINH VIÊN CHÍNH QUY ĐỢT THÁNG 3/2024 Đào tạo & QLSV Đã có thông báo kết luận của hội đồng xét tốt nghiệp đợt tháng 3.2024
Nhà trường gia hạn cho sv thêm thời gian nộp đơn xin xét tốt nghiệp, học phí còn nợ để được xét tốt nghiệp đến chậm nhất trước 16h ngày 29.03.2024
23/03/2024
QUY ĐỊNH VỀ XÉT CẤP HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN (ÁP DỤNG TỪ NĂM 2024-2025)
QUY ĐỊNH VỀ XÉT CẤP HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN (ÁP DỤNG TỪ NĂM 2024-2025) Đào tạo & QLSV Quy định về xét cấp học bổng cho sinh viên( áp dụng từ năm 2024-2025), sinh viên chú ý! 21/03/2024