Thông báo

THÔNG BÁO V/V: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CÁC CLB SINH VIÊN

26/06/2023
Kính gửi các bạn SV và cựu SV Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử - Trường Đại học Thương mại
Hiện nay Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử - Trường Đại học Thương mại đang quản lý, giám sát 6 CLB, Đội, Hội sinh viên gồm:
1️⃣ Hội sinh viên Khoa: trực thuộc Hội sinh viên Trường Đại học Thương mại, thành lập ngày 09/01/2016.
2️⃣ CLB sinh viên TMĐT Eplus: trực thuộc Đoàn Trường Đại học Thương mại, chịu trách nhiệm quản lý, giám sát là Liên chi đoàn Khoa Hệ thống thông tin kinh tế & Thương mại điện tử (thành lập theo Quyết định số 03/2020/QĐ-TNTM, ban hành ngày 21/09/2020). Chi tiết xem tại website Khoa:
3️⃣ Đội SV tình nguyện VIS: trực thuộc Khoa và chịu trách nhiệm quản lý, giám sát là Liên chi đoàn Khoa Hệ thống thông tin kinh tế & Thương mại điện tử, thành lập ngày 12/11/2016.
4️⃣ CLB Sinh viên NCKH và Khởi nghiệp - SREC: trực thuộc Khoa và chịu trách nhiệm quản lý, giám sát là Liên chi đoàn Khoa Hệ thống thông tin kinh tế & Thương mại điện tử, thành lập ngày 30/03/2022.
5️⃣ CLB Bóng ném IS's Handball trực thuộc Khoa và chịu trách nhiệm quản lý, giám sát là Liên chi đoàn Khoa Hệ thống thông tin kinh tế & Thương mại điện tử, thành lập 10/08/2016.
6️⃣ CLB Cầu lông: trực thuộc Khoa và chịu trách nhiệm quản lý, giám sát là Liên chi đoàn Khoa Hệ thống thông tin kinh tế & Thương mại điện tử, thành lập ngày 17/09/2021.
Do đó, Khoa có 4 đề nghị với các CLB, Đội, Hội sinh viên do Khoa quản lý và giám sát như sau:
? 1. Đề nghị các thành viên của CLB sinh viên TMĐT Eplus và các CLB, Đội, Hội do Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử quản lý và giám sát hiểu cho đúng CLB, Đội, Hội sinh viên KHÔNG thuộc quyền sở hữu của bất kỳ cá nhân nào, dù người đó là giảng viên hay cựu sinh viên, sinh viên của Trường, Khoa, cựu thành viên CLB. Không có cá nhân nào - kể cả giảng viên, cựu sinh viên, sinh viên hay cựu thành viên CLB, Đội, Hội có thẩm quyền thay đổi sứ mệnh, mục tiêu, tôn chỉ của các CLB, Đội, Hội mà không thông qua Nhà trường, Khoa. Tất cả nội dung hoạt động hàng năm của các CLB, Đội, Hội sinh viên đều phải đăng ký vào đầu năm học với Khoa thông qua Liên chi Đoàn.
? 2. Đề nghị các CLB, Đội, Hội sinh viên lưu ý nếu có bất kỳ hành vi nào có tính trục lợi, lôi kéo, đóng phí, mượn danh cần thông tin kịp thời cho Khoa và Nhà trường biết (thông qua Liên chi Đoàn, Ban Truyền thông Khoa), mạnh dạn đấu tranh với cái xấu. Nếu không dám nói và loại trừ thì có nghĩa là đồng loã và đồng thuận. Thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh.
? 3. Đề nghị Ban chủ nhiệm hiện tại của các CLB, Đội, Hội sinh viên do Khoa quản lý và giám sát khẩn trương sàng lọc, loại bỏ những thành viên (kể cả cựu thành viên) không có tính xây dựng tập thể, có những phát ngôn ngông cuồng, muốn dẫn dắt các CLB, Đội, Hội sinh viên hoạt động không đúng nguyên tắc, phạm vi, mục đích hoạt động của CLB sinh viên được Nhà Trường phê duyệt trong Quyết định số 37/QĐ-ĐHTM về Quy chế, tổ chức và quản lý hoạt động của CLB sinh viên, ban hành ngày 17/01/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại.
? Chi tiết Quyết định tại link sau:
? 4. Đề nghị Ban chủ nhiệm hiện tại của các CLB, Đội, Hội sinh viên do Khoa quản lý và giám sát nghiêm túc tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, văn hoá cho các thành viên của CLB để có lập trường, tư tưởng vững vàng, phòng chống "tự diễn biến”, “tự chuyển hoá" về chính trị, đạo đức, dẫn đến xa rời những nguyên tắc, quan điểm cốt lõi của 1 CLB, Đội, Hội sinh viên, làm suy giảm nghiêm trọng niềm tin của các thành viên với CLB, Khoa và Nhà Trường.
❌ Việc mạo danh tổ chức để lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin hoặc thực hiện các giao dịch dân sự, hành chính là hành vi bị pháp luật ngăn cấm. Một số người đang dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích và dạng tội phạm này đang có xu hướng gia tăng.
✔️Bên cạnh việc Khoa giáo dục tuyên truyền, các em SV cũng cần nâng cao hiểu biết, xác thực thông tin qua Văn Phòng Khoa, Liên chi Đoàn Khoa, Ban truyền thông Khoa và Cố vấn học tập để không bị lợi dụng và lôi kéo.