LÀM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO TỚ NHỮNG CƠ HỘI GÌ?
LÀM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO TỚ NHỮNG CƠ HỘI GÌ? Nghiên cứu khoa học sinh viên Xin chào mọi người, mình là Đỗ Đức Nhẫn - K57I4. Hôm nay, mình sẽ chia sẻ với mọi người về hành trình làm NCKH đến giải thưởng Euréka. Phải nói từ đâu nhỉ, mình bắt đầu làm NCKH cũng có suy nghĩ giống như một số bạn “không biết làm để làm gì? làm thế nào? không biết có làm được không?”. Rồi đến một ngày khi mình đã chọn được đồng đội: bạn Đặng Thị Thu Hoài, Nguyễn Trang Nhung, Lê Hải Anh và giảng viên hướng dẫn Ths. Hoàng Hải Hà thì cái suy nghĩ đó nó không còn nữa mà thay vào đó là “làm sao để hiểu được kết quả bài NCKH này nhỉ, kết quả chạy dữ liệu như vậy mang ý nghĩa gì?”. 02/12/2023
GIẢI THƯỞNG NỮ SINH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 2022
GIẢI THƯỞNG NỮ SINH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 2022 Nghiên cứu khoa học sinh viên Cựu sinh viên Nhữ Kiều Anh K54SD Khoa HTTTKT & TMĐT trường Đại học Thương Mại đã vinh dự giành được học bổng nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam 2022 do Trung ương đoàn TNCS HCM và Bộ KHCN tổ chức. 08/11/2022
HỘI THẢO QUỐC TẾ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0
HỘI THẢO QUỐC TẾ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 Hoạt động khoa học Ngày 29/09/2022, tại Hội trường H3 và Phòng Khánh tiết Tầng 6 nhà F, Trường Đại học Thương mại phối hợp với Học viện Viettel, Trường Đại học Khoa học Ứng dụng IMC Krems – Cộng hòa Áo đồng tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Chuyển đổi số trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”. 03/10/2022