Thông báo

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NĂM 2024

31/05/2024

? Mỗi ngày một “bí mật tiềm ẩn” từ Khoa IS, lưu ngay lại để có sự lựa chọn đúng đắn cho bản thân! Và bí mật ngày hôm nay chính là câu trả lời cho câu hỏi “Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024 của Khoa IS bao gồm những gì?”

? TM17 (I. Thương mại điện tử): 220

? TM22 (S. Hệ thống thông tin quản lý - Chương trình Chuẩn): 150

? TM26 (SN. Hệ thống thông tin quản lý - Chương trình Định hướng nghề nghiệp): 100

? TM30 (IK. Kinh doanh số): 100

??? Còn chần chừ gì nữa, mà không đặt nguyện vọng vào Khoa IS để có thể bước vào cánh cửa danh giá TMU - nơi chinh phục ước mơ của các bạn trên quãng đường sinh viên!!!

———————————————

? Follow fanpage TUYỂN SINH DÀNH RIÊNG CHO 2K6 của Khoa tại đây:  https://www.facebook.com/groups/1747142619021843

#Tuyensinh2024

#Hethongthongtinquanly

#Thuongmaidientu

#Kinhdoanhso

#KhoahethongthongtinquanlyvaThuongmaidientu

________________________

THÔNG TIN CHI TIẾT:

Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử - Trường Đại học Thương mại

? Văn phòng Khoa: Phòng 301 – Nhà F – Trường  Thương mại – Số 79 Đường Hồ Tùng Mậu – Cầu Giấy – Hà Nội

? Email: ecis@tmu.edu.vn

? Website:http://httttmdt.tmu.edu.vn/

 ?Fanpage: @KhoaHethongthongtinkinhtevaTMDT

?Tiktok: @khoahtttkinhtevatmdt

?️ Youtube: https://www.youtube.com/c/KhoaHTTTKinhtếvàTMĐT