Quay trở lại danh sách

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN CHÍNH QUY THÁNG 8/2023

17/09/2023 17:06

Ngày 18 tháng 9 năm 2023, Trường đại học Thương mại ban hành quyết định 1456/QĐ-ĐHTM về việc công nhận tốt nghiệp cho 426 sinh viên chính quy toàn trường, trong đó có 39 sinh viên thuộc chuyên ngành Quản trị Thương mại điện tử/Chương trình chuẩn, 23 sinh viên thuộc chuyên ngành Quản trị hệ thống thông tin/Chương trình chuẩn và 02 sinh viên thuộc chuyên ngành Quản trị hệ thống thông tin/Chương trình đào tạo đặc thù.

Danh sách chi tiết Tại đây