LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI NGÀY 20/3/2023
LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI NGÀY 20/3/2023 Tin hoạt động Sáng ngày 20/3/2023, tại VP Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT, được sự đồng ý của Đảng uỷ Trường ĐH Thương mại, Chi bộ Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng và chuyển Đảng chính thức cho các quần chúng: 21/03/2023
LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2022 VÀ QUYẾT ĐỊNH GIAO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ
LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2022 VÀ QUYẾT ĐỊNH GIAO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ Tin hoạt động Sáng ngày 30/12/2022, tại Hội trường H3, Trường Đại học Thương mại đã long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2022 và Quyết định giao thực hiện nhiệm vụ cho Viên chức Quản lý. 01/01/2023
TỔNG KẾT HỘI THẢO "GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BỀN VỮNG CHO VIỆT NAM”
TỔNG KẾT HỘI THẢO "GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BỀN VỮNG CHO VIỆT NAM” Tin hoạt động Sáng ngày 09/12/2022, tại Hội trường H3, trường Đại học Thương mại, Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT phối hợp cùng Cục TMĐT và Kinh tế số - Bộ Công thương đã tổ chức thành công Hội thảo quốc gia "Giải pháp phát triển Kinh tế số và Thương mại điện tử bền vững cho Việt Nam". 13/12/2022
SINH VIÊN 10 TRƯỜNG KINH TẾ CÓ THỂ SANG HỌC TRAO ĐỔI Ở TRƯỜNG BẠN
SINH VIÊN 10 TRƯỜNG KINH TẾ CÓ THỂ SANG HỌC TRAO ĐỔI Ở TRƯỜNG BẠN Tin hoạt động Sinh viên của 1 trong 10 trường đại học khối kinh tế ký thỏa thuận hợp tác đào tạo có thể đăng ký học tập, thực tập, nghiên cứu tại trường bạn và được công nhận. 31/10/2022