LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI NGÀY 20/3/2023
LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI NGÀY 20/3/2023 Tin hoạt động Sáng ngày 20/3/2023, tại VP Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT, được sự đồng ý của Đảng uỷ Trường ĐH Thương mại, Chi bộ Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng và chuyển Đảng chính thức cho các quần chúng: 21/03/2023
LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2022 VÀ QUYẾT ĐỊNH GIAO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ
LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2022 VÀ QUYẾT ĐỊNH GIAO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ Tin hoạt động Sáng ngày 30/12/2022, tại Hội trường H3, Trường Đại học Thương mại đã long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2022 và Quyết định giao thực hiện nhiệm vụ cho Viên chức Quản lý. 01/01/2023