NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ NCKH SINH VIÊN TRONG QUY ĐỊNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TRƯỜNG ĐHTM TỪ NĂM HỌC 2022 - 2023
NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ NCKH SINH VIÊN TRONG QUY ĐỊNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TRƯỜNG ĐHTM TỪ NĂM HỌC 2022 - 2023 Nghiên cứu khoa học sinh viên Ngày 13/6/22 vừa qua, Trường ĐHTM đã ban hành Quyết định 950/QĐ-ĐHTM về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Thương mại. 20/06/2022
CHÚC MỪNG THẦY VÀ TRÒ KHOA HTTTKT & TMĐT ĐÃ XUẤT SẮC VÀ ĐẠT THÀNH TÍCH CAO TRONG NCKH
CHÚC MỪNG THẦY VÀ TRÒ KHOA HTTTKT & TMĐT ĐÃ XUẤT SẮC VÀ ĐẠT THÀNH TÍCH CAO TRONG NCKH Nghiên cứu khoa học sinh viên Với sự nỗ lực và cố gắng, thầy và trò khoa HTTTKT&TMĐT đã xuất sắc và đạt được thành tích cao trong hoạt động NCKH. 5 đề tài NCKH gửi đi tham dự cấp trường đều đạt giải, trong đó có 1 giải nhì và 4 giải khuyến khích. Xin chúc mừng các thầy cô và các em sinh viên!!! 01/06/2022