HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ “THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI” LẦN THỨ 3 NĂM 2022 – CODI 2022
HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ “THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI” LẦN THỨ 3 NĂM 2022 – CODI 2022 Hoạt động khoa học Sáng ngày 9/3/2022, bằng hình thức trực tiếp tại Hội trường H3 và hình thức trực tuyến qua Zoom, Trường Đại học Thương mại phối hợp với Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Trường Đại học Quy Nhơn và Đại học Quốc gia Chung Nam – Hàn Quốc đồng tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế thường niên với chủ đề “Thương mại và Phân phối” lần thứ 3. 10/03/2022
HỘI THẢO TRỰC TUYẾN “BÍ QUYẾT XUẤT BẢN BÀI BÁO KHOA HỌC QUỐC TẾ & GIẢI PHÁP TỪ SAGE CAMPUS"
HỘI THẢO TRỰC TUYẾN “BÍ QUYẾT XUẤT BẢN BÀI BÁO KHOA HỌC QUỐC TẾ & GIẢI PHÁP TỪ SAGE CAMPUS" Hoạt động khoa học Nhằm hỗ trợ các nhà nghiên cứu trong hành trình xuất bản quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nhà xuất bản SAGE và VPDD iGroup Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo trực tuyến “Bí quyết xuất bản bài báo khoa học quốc tế & Giải pháp từ SAGE Campus” để chia sẻ về các bí quyết xuất bản một bài báo khoa học quốc tế từ góc nhìn của các chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu và xuất bản. 19/01/2022
HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA “Phát triển Thương mại điện tử Việt Nam trong kỷ nguyên số”
HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA “Phát triển Thương mại điện tử Việt Nam trong kỷ nguyên số” Hoạt động khoa học Hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Thương mại, 15 năm thành lập ngành Thương mại điện tử. Căn cứ Quyết định số 366/QĐ-BCT của Bộ Công Thương và Công văn số 227/TMĐT-TTPT, Theo Quyết định số 836/QĐ-ĐHTM, sáng ngày 04/11/2020, Cục TMĐT & Kinh tế số - Bộ Công Thương và Khoa Hệ thống thông tin kinh tế & Thương mại điện tử - Trường Đại học Thương Mại phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia "Phát triển TMĐT Việt Nam trong kỷ nguyên số" tại Trường ĐHTM. 04/11/2020
SLIDE TRÌNH BÀY TẠI HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA "PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỆT NAM TRONG KỶ NGUYÊN SỐ"
SLIDE TRÌNH BÀY TẠI HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA "PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỆT NAM TRONG KỶ NGUYÊN SỐ" Hoạt động khoa học BTC HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA "PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỆT NAM TRONG KỶ NGUYÊN SỐ" KÍNH GỬI SLIDE CÁC DIỄN GIẢ TẠI HỘI THẢO 04/11/2020