THÔNG BÁO lùi thời gian tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia "Phát triển Thương mại điện tử Việt Nam trong kỷ nguyên số"
THÔNG BÁO lùi thời gian tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia "Phát triển Thương mại điện tử Việt Nam trong kỷ nguyên số" Hoạt động khoa học Hội thảo khoa học Quốc gia "Phát triển Thương mại điện tử Việt Nam trong kỷ nguyên số" được tổ chức theo Quyết định số 366/QĐ-BCT của Bộ Công Thương và Công văn số 227/TMĐT-TTPT của Trung tâm phát triển TMĐT - Cục TMĐT và Kinh tế số - Bộ Công Thương. Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử - Trường Đại học Thương mại vinh dự là đơn vị thẩm định chuyên môn cho Kỷ yếu Hội thảo và là đơn vị đồng tổ chức. Hội thảo dự kiến sẽ được tổ chức tại Hội trường H3 - Trường Đại học Thương mại vào cuối tháng 10 năm 2020, với quy mô 300-500 khách mời. Đây là sự kiện nhằm hướng tới 60 năm thành lập Trường Đại học Thương mại, 15 năm thành lập ngành Thương mại điện tử của Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử - Trường Đại học Thương mại. 23/08/2020
TỌA ĐÀM TƯ VẤN KỸ NĂNG NCKH SINH VIÊN NĂM HỌC 2019 - 2020
TỌA ĐÀM TƯ VẤN KỸ NĂNG NCKH SINH VIÊN NĂM HỌC 2019 - 2020 Hoạt động khoa học Chiều ngày 2/11/2019, tại Hội trường H3, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức Toạ đàm “Tư vấn Kỹ năng Nghiên cứu khoa học cho sinh viên Trường Đại học Thương mại” 04/11/2019