Tổng kết phong trào thi đua:"Giỏi việc nước, đảm việc nhà" giai đoạn 2016-2020
Tổng kết phong trào thi đua:"Giỏi việc nước, đảm việc nhà" giai đoạn 2016-2020 Thông báo Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Sáng Thứ 4, ngày 30/9/2020, tại Hội trường H1, Ban nữ công Trường Đại học Thương mại đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc Trường – Đảm việc Nhà” của nữ viên chức Trường Đại học Thương mại giai đoạn 2016 – 2020.

Tại Hội nghị, Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử - Trường Đại học Thương mại có 2 cô giáo được tôn vinh, khen thưởng là cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong 5 năm thực hiện phong trào. Đó là cô Nguyễn Thị Hội - Phó Trưởng Bộ môn, Phụ trách bộ môn Công nghệ thông tin và cô Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Trưởng Bộ môn Tin học. 2 cô đã vinh dự là 2 trong số 63 nữ viên chức của Trường Đại học Thương mại được nhận Giấy chứng nhận nữ viên chức tiêu biểu trong phong trào thi đua “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” giai đoạn 2016 – 2020 của Công đoàn GCVN.
02/10/2020
Quyết định V/v: Thành lập CLB Thương mại điện tử
Quyết định V/v: Thành lập CLB Thương mại điện tử Thông báo Quyết định V/v: Thành lập CLB Thương mại điện tử 22/09/2020