Thông báo

V/v TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH ĐỢT THÁNG 3 NĂM 2023

02/02/2023

Để tạo điều kiện cho sinh viên hoàn thành các điều kiện xét tốt nghiệp, Ban Giám hiệu quyết định tổ chức đánh giá năng lực tiếng anh để xét công nhận đạt CĐR tiếng Anh cho sinh viên ĐHCQ, đợt tháng 3 năm 2023.

Đối tượng: Sinh viên k52, 53, 54, 55 và sinh viên chương trình 2

HÌnh thức tổ chức đánh giá: Trực tuyến

Thời gian: ngày 18,19/3/2023

Chi tiết: