Thông báo

QUYẾT ĐỊNH GIAO NHIỆM VỤ HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY HỌC KÌ 2 (2022-2023)

10/03/2023

Ngày 03 tháng 03 năm 2023, Trường Đại học Thương mại ban hành quyết định 224/QĐ-ĐHTM về việc giao nhiệm vụ hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp học kì 2 năm học 2022-2023 cho sinh viên đại học chính quy K55, Khóa cũ và chương trình 2 của chuyên ngành Quản trị Thương mại điện tử và Quản trị Hệ thống thông tin.

Chi tiết xem trong file đính kèm