Thông báo

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẬP NHẬT THÔNG TIN CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG

08/03/2023

? Theo thông báo số 1657/TB-ĐHTM ngày 26/12/2022 yêu cầu tất cả các sinh viên đại học chính quy thực hiện kiểm tra và cập nhật thông tin cá nhân trên hệ thống.

? Đây là yêu cầu bắt buộc của Bộ GD&ĐT. Đề nghị các khoá K56, K57, K58 và đặc biệt là K55( chưa tốt nghiệp) khẩn trương hoàn thành cập nhật lên hệ thống từ nay đến trước 16h ngày 17/03/2023.

? Yêu cầu sinh viên đọc kỹ thông báo và nghiêm túc thực hiện đầy đủ theo các bước hướng dẫn trên thông báo và chịu trách nhiệm đối với các thông tin được phép cập nhật!