“THÁNG 3 - THÁNG CỦA NHỮNG YÊU THƯƠNG”
“THÁNG 3 - THÁNG CỦA NHỮNG YÊU THƯƠNG” Tin hoạt động Sáng ngày 08/3/2024, nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng “Tháng 3 - Tháng của những yêu thương”, tại Hội trường H1 và H3, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Trường Đại học Thương mại phối hợp với Ban Nữ công - Công đoàn Trường đã tổ chức thành công Lễ mít tinh chào mừng “Tháng 3 - Tháng của những yêu thương” và cuộc thi pha chế đồ uống “Kết nối yêu thương - Sẻ chia hạnh phúc”. 08/03/2024