Tin hoạt động

CÁC KHÓA HỌC VỚI DOANH NGHIỆP CỦA SINH VIÊN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

22/09/2023

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và giúp sinh viên có nhiều cơ hội tiếp cận hơn với thực tế tại các doanh nghiệp, Trường Đại học Thương mại, Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT đã đưa vào các chương trình đào tạo đặc thù và chương trình đào tạo Định hướng nghề nghiệp thuộc ngành Hệ thống thông tin quản lý các học phần do các Doanh nghiệp có uy tín giảng dạy.


Trong đợt học tháng 6/2023 tới tháng 9/2023, đã có rất nhiều lớp học khác nhau do các chuyên gia đến từ Công ty cổ phần DEHA Việt Nam và các chuyên gia đến từ Công ty Cổ phần IBPO giảng dạy. Sinh viên đã có những trải nghiệm thú vị tại doanh nghiệp, thu được rất nhiều kiến thức bổ ích. Sau khi kết thúc các lớp học phần này, sinh viên còn được  nhận các chứng chỉ, chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo, bổ sung thêm vào hồ sơ cá nhân của mình.


Dưới đây là một vài hình ảnh về các khóa học.