GIẢI THƯỞNG NỮ SINH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 2022
GIẢI THƯỞNG NỮ SINH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 2022 Nghiên cứu khoa học sinh viên Cựu sinh viên Nhữ Kiều Anh K54SD Khoa HTTTKT & TMĐT trường Đại học Thương Mại đã vinh dự giành được học bổng nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam 2022 do Trung ương đoàn TNCS HCM và Bộ KHCN tổ chức. 08/11/2022
HỘI THẢO QUỐC TẾ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0
HỘI THẢO QUỐC TẾ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 Hoạt động khoa học Ngày 29/09/2022, tại Hội trường H3 và Phòng Khánh tiết Tầng 6 nhà F, Trường Đại học Thương mại phối hợp với Học viện Viettel, Trường Đại học Khoa học Ứng dụng IMC Krems – Cộng hòa Áo đồng tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Chuyển đổi số trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”. 03/10/2022