Tin hoạt động

THÔNG TIN TUYỂN SINH Năm 2019 - Ngành Thương mại điện tử và Ngành Hệ thống thông tin - Trường Đại học Thương Mại

17/03/2019

Năm 2019, Khoa HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ & THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ tuyển sinh 3 ngành với các chỉ tiêu như sau:

1. Ngành Thương mại điện tử
   
- Mã ngành: TM17
    - Tổ hợp xét tuyển: A, A1, D1
    - Chỉ tiêu năm 2019 (dự kiến):  200
    - Điểm chuẩn các năm:
    + Năm 2016: 23 điểm (A), 21,25 điểm (A1)
    + Năm 2017: 23,25 điểm
    + Năm 2018: 20,70 điểm
Giới thiệu Ngành Quản trị thương mại điện tử - Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử - Trường Đại học Thương mại:https://bit.ly/2IXjHII
 ? Giới thiệu Chương trình đào tạo ngành Thương mại điện tử tại Đại học Thương mại tại link sau: http://www.httttmdt.tmu.edu.vn/vi/news/chuong-trinh-dao-tao-chuyen-nganh/chuong-trinh-dao-tao-nganh-thuong-mai-dien-tu-134.html 
? Video giới thiệu về xu hướng phát triển Thương mại điện tử: 
http://httttmdt.tmu.edu.vn/vi/videoclips/video-THUONG-MAI-DIEN-TU-XU-THE-TAT-YEU-TRONG-SU-PHAT-TRIEN-CUA-NEN-KINH-TE/

2. Ngành Hệ thống thông tin quản lý
   
- Mã ngành: TM22
    - Tổ hợp xét tuyển: A, A1, D1
    - Chỉ tiêu năm 2019 (dự kiến):  150
    - Điểm chuẩn các năm:
    + Năm 2016: 21,75 điểm (A);  20,5điểm (A1)
    + Năm 2017: 22,00 điểm
    + Năm 2018: 19,75 điểm
? Giới thiệu Ngành Hệ thống thông tin quản lý - Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử - Trường Đại học Thương mại:https://bit.ly/2H3l7iQ
 ? Giới thiệu Chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin quản lý tại Đại học Thương mại tại link sau:
http://httttmdt.tmu.edu.vn/vi/news/chuong-trinh-dao-tao-chuyen-nganh/chuong-trinh-dao-tao-nganh-he-thong-thong-tin-quan-ly-135.html
? Video giới thiệu về xu hướng phát triển Công nghệ thông tin: https://www.youtube.com/watch?v=qf9VgV4B1wU

3. Ngành Hệ thống thông tin (cơ chế đặc thù)
    - Mã ngành: TM26
    - Tổ hợp xét tuyển: A, A1, D1
    - Chỉ tiêu năm 2019 (dự kiến):  100
    - Điểm chuẩn năm 2018: 18,55 điểm
? Giới thiệu Ngành Hệ thống thông tin quản lý - Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử - Trường Đại học Thương mại:https://bit.ly/2H3l7iQ
 ? Giới thiệu Chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin quản lý tại Đại học Thương mại theo cơ chế đặc thù  & sự khác biệt với CTĐT đại trà tại link sau:
http://httttmdt.tmu.edu.vn/vi/news/chuong-trinh-dao-tao-chuyen-nganh/chuong-trinh-dao-tao-nganh-he-thong-thong-tin-quan-ly-theo-co-che-dac-thu-136.html
? Video giới thiệu về xu hướng phát triển Công nghệ thông tin: https://www.youtube.com/watch?v=qf9VgV4B1wU

4. Fanpage chính thức của Khoa HTTT Kinh tế & Thương mại điện tử
?Fanpage của Khoa Hệ thống thông tin kinh tế & Thương mại điện tử: https://www.facebook.com/KhoaHethongthongtinkinhtevaTMDT/
?Giới thiệu Câu lạc bộ SV Khoa Hệ thống thông tin kinh tế & Thương mại điện tử - Eplus: http://httttmdt.tmu.edu.vn/vi/gioi-thieu/gioi-thieu-chung/eplus-cau-lac-bo-sinh-vien-khoa-httt-kinh-te-tmdt-8.html
?Fanpage của Câu lạc bộ Eplus: https://www.facebook.com/eplusclub/
?Giới thiệu Câu lạc bộ SV Tình nguyện của Khoa Hệ thống thông tin kinh tế & Thương mại điện tử: http://httttmdt.tmu.edu.vn/vi/gioi-thieu/gioi-thieu-chung/vis-cau-lac-bo-sinh-vien-tinh-nguyen-khoa-he-thong-thong-tin-kinh-te-thuong-mai-dien-tu-9.html
?Fanpage của Câu lạc bộ SV Tình nguyện của Khoa: https://www.facebook.com/svtn.vis/

5. Các hoạt động khoa học, hoạt động sinh viên và định hướng nghề nghiệp
?Hoạt động khoa học của giảng viên, sinh viên, Hội thi khoa học SV toàn quốc, Hội thảo quốc gia, quốc tế do Khoa chủ trì hoặc tham gia tổ chức: http://httttmdt.tmu.edu.vn/vi/news/khoa-hoc-cong-nghe/
?Hoạt động Đoàn Thanh niên (Giải bóng đá, Giải bóng ném nam, nữ, Các cuộc thi tìm kiếm tài năng IS Got Talent, Hội diễn văn nghệ, các cuộc thi Khởi nghiệp,...: http://httttmdt.tmu.edu.vn/vi/news/hoat-dong-dtn-hoi-sv/
?Ngày hội hướng nghiệp, các Chương trình giao lưu, trải nghiệm môi trường thực tế, Các khóa đào tạo kỹ năng do Khoa tổ chức hàng năm: http://httttmdt.tmu.edu.vn/vi/news/thong-tin-viec-lam/

6. Thông tin chi tiết về tuyển sinh chính quy năm 2019 của Trường Đại học Thương mại
?Thông tin tuyển sinh đại học chính quy 2019 Trường Đại học Thương mại: http://tinyurl.com/DHTM2019
? [LIVESTREAM] TƯ VẤN TUYỂN SINH 2019 - ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI HÀ NỘI, 20h00 trên Hocmai.vn Online: https://bit.ly/2EZUI3i
?GROUP K55 Đại học Thương mại để tư vấn và giải đáp thắc mắc liên quan tới Trường Đại học Thương mại: https://www.facebook.com/groups/dhtm.group/
? NGÀY HỘI TƯ VẤN TUYỂN SINH:
❤️10/3/2019: Tư vấn tuyển sinh 2019 tại trường Đại học Hàng Hải, Hải Phòng
❤️17/3/2019: Tư vấn tuyển sinh 2019 tại trường Đại học Bách Khoa, Hà Nội
https://www.facebook.com/events/319008592090133/