Chương trình đào tạo chuyên ngành

THÔNG BÁO V/V LỰA CHỌN KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ HỌC TẬP

30/11/2021
Thực hiện kế hoạch học tập năm học, nhà trường tiến hành khảo sát nhu cầu học tập theo tiến độ học tập 3,5 hoặc 4 năm đối với sinh viên khóa 57 chương trình chuẩn (chương trình đại trà).
        
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ LỰA CHỌN TIẾN ĐỘ HỌC TẬP
(đối với sinh viên khóa 57 chương trình chuẩn)
1. Thời gian đăng ký từ: 7h30 ngày 01/12/2021 đến 16h30 ngày 03/12/2021       
2. Các bước đăng ký:
Bước 1:
Sinh viên truy cập theo đường link:
http://daotao.tmu.edu.vn/vi/news/Tin-tuc/chuong-trinh-dao-tao-toan-khoa-k57-346.html để nghiên cứu chương trình đào tạo toàn khóa và lựa chọn tiến độ học tập phù hợp với nhu cầu mong muốn của cá nhân.
Bước 2:
Sinh viên truy cập vào Website: http://dangky.tmu.edu.vn để đăng nhập vào tài khoản cá nhân.
Bước 3: Thực hiện đăng ký
Sinh viên click vào mục ĐĂNG KÝ TIẾN ĐỘ HỌC K57, lúc này trang đăng ký sẽ hiện ra giao diện như sau:  
Kế hoạch học tập theo tiến độ 3.5 năm
Kế hoạch học tập theo tiến độ 4 năm
Sinh viên thực hiện đăng ký bằng cách lựa chọn 1 trong 2 tiến độ trên và click vào nút ĐĂNG KÝ HỌC
Bước 4: Sau khi màn hình trang đăng ký hiện ra thông báo: “Bạn đã đăng ký thành công” đề nghị sinh viên ĐĂNG XUẤT  tài khoản của mình để bảo vệ tài khoản cá nhân.