Chuẩn đầu ra

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN THÁNG 3 NĂM 2022

12/03/2022
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi đánh giá chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cho sinh viên đại học chính quy, đợt thi tháng 03 năm 2022 theo phương thức thi trực tuyến.