Chuẩn đầu ra

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC GIẢNG DẠY, HỌC TẬP CÁC HỌC PHẦN TIẾNG ANH CƠ BẢN VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH

21/11/2022
  1. Căn cứ vào tờ trình của Khoa Tiếng Anh 2/11/2022 về việc tổ chức giảng dạy và học tập các học phần Tiếng Anh cơ bản cho sinh viên ĐHCQ K52-K55.
    Căn cứ kết luận tại cuộc họp ngày 15/11/2022 về việc thống nhất chủ trương tổ chức giảng dạy, học tập, và tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh cho sinh viên ĐHCQ các khóa K52-K55.
    Trường đại học Thương mại Ban hành kế hoạch 1477/KH-ĐHTM ngày 21 tháng 11 năm 2022 (chi tiết trong file đính kèm)

2. Căn cứ kế hoạch số 1477/KD-ĐHTM ngày 21 tháng 11 năm 2022 của trường đại học Thương mại ban hành thông báo số 1479 TB/ĐHTM về việc Tổ chức giảng dạy, học tập các học phần Tiếng Anh cơ bản và tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh cho sinh viên ĐHCQ các khóa từ Khóa 52 tới khóa 55.
Thời lượng học tập:
        6 Tín chỉ (khóa 55), 8 tín chỉ (khóa 52, 53 và 54)
Hình thức giảng dạy và học tập:
        70% (21 tiết) sinh viên tự học trên hệ thống LMS, 30% (9 tiết), giảng viên giảng dạy trực tuyến qua TranS hoặc qua LMS.
(chi tiết thông báo trong file đính kèm)


3. Danh sách sinh viên các khóa từ K52 tới K55 I,S,SD chưa đạt chuẩn đầu ra tiếng anh tính tới ngày 15/11/2022. (chi tiết thông báo trong file đính kèm)


4. Phòng Quản lý đào tạo gửi thông báo về việc miễn học, miễn thi và quy đổi điểm các học phần Tiếng Anh và miễn học học phần Tin học quản lý học kì 2 năm học 2022-2023.
(chi tiết trong file đính kèm)


Đề nghị các bạn sinh viên đọc kĩ thông báo, tham khảo ý kiến của cố vấn học tập, khẩn trương đăng ký học các học phần còn thiếu.