Chuẩn đầu ra

KẾT QUẢ THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH THÁNG 05/2022

14/05/2022
Thông báo kết quả thi chuẩn đầu ra tiếng anh tháng 5/2022 và mẫu đơn phúc tra.
Lưu ý: Sinh viên có thắc mắc về điểm thi (làm đơn phúc tra theo mẫu trong file đính kèm) gửi vào email: chuandaurangoaingu@gmail.com hoặc liên hệ Phòng Quản lý đào tạo (F202; ĐT: 02438374114) trước 16h00 ngày 19/05/2022.