Chương trình đào tạo chuyên ngành

THÔNG BÁO LỊCH ĐĂNG KÝ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022

11/11/2021
Để đảm bảo tiến độ học tập của năm học, NT triển khai Lịch đăng ký mới từ ngày 12/11/2021.
Các em chú ý thực hiện theo Lịch mới nhé!