Chuẩn đầu ra

DANH SÁCH VÀ LỊCH THI ĐÁNH GIÁ CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CNTT ĐỢT THI THÁNG 12/2021

22/12/2021
Thông báo lịch thi trực tuyến dánh giá chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT đợt 2 năm 2021 kèm danh sách Sinh viên thi chuẩn đầu ra kỹ năng sử dụng CNTT.
- Sinh viên chú ý xem danh sách thi, phòng thi tại trang dangky.tmu.edu.vn
- Ngày thi: 28/12/2021 - 31/12/2021
- SInh viên chuẩn bị thẻ sinh viên (hoặc Căn cước công dân/CMTND) để kiểm tra đối chiếu khi vào phòng thi.
Chi tiết trong file đính kèm.