Lễ xuất quân Hành trình Tôi yêu tổ quốc tôi 2018
Lễ xuất quân Hành trình Tôi yêu tổ quốc tôi 2018 Hoạt động ĐTN - Hội SV Tham dự Hành trình có 6 sinh viên của Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử - Trường Đại học Thương Mại được lựa chọn tham dự từ 100 sinh viên, thanh niên có ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc được chọn lọc từ hàng ngàn hồ sơ trên cả nước. 18/11/2018
Hội thi Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng 2018
Hội thi Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng 2018 Nghiên cứu khoa học sinh viên Hội thi là một môi trường để các em sinh viên có thể trải nghiệm nghiên cứu định lượng trong lĩnh vực kinh tế, tài chính ngay từ những năm đầu đại học. 20/05/2018
HỘI THI KHOA HỌC SINH VIÊN TOÀN QUỐC “Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng” lần thứ 3 năm 2018
HỘI THI KHOA HỌC SINH VIÊN TOÀN QUỐC “Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng” lần thứ 3 năm 2018 Khoa học công nghê Đề tài "Nghiên cứu những nhân tố tác động đến quyết định sử dụng dịch vụ internet 4G của sinh viên khu vực Hà Nội" đã vượt qua hơn 80 đề tài lọt vào vòng chung khảo và giành giải nhì Hội thi khoa học sinh viên toàn quốc “Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng” lần thứ 3 năm 2018. 20/05/2018