Tin hoạt động

HỘI THẢO TỔNG KẾT 10 NĂM ĐÀO TẠO CHÍNH QUY NGÀNH TMĐT- CƠ HỘI, THÁCH THỨC VÀ HƯỚNG ĐI CHO TMĐT VIỆT NAM

16/11/2015
Hội thảo Tổng kết 10 năm đào tạo chính quy ngành TMĐT chương trình đang có sức thu hút hết sức mạnh mẽ tới đông đảo các chuyên gia trong ngành đào tạo thương mại điện tử tại Việt Nam. Đây được cho là sự kiện đáng mong chờ nhất của ngành đào tạo TMĐT Việt Nam trong suốt 10 năm qua.
 Hội thảo Tổng kết 10 năm đào tạo chính quy ngành TMĐT được tổ chức bởi Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin - Bộ Công Thương phối hợp với khoa Thương mại điện tử trường Đại Học Thương Mại sẽ diễn ra vào ngày 19/06/2015. Đây là một cơ tốt dành cho các bạn đã tốt nghiệp đại học, cao học và các bạn nghiên cứu sinh tham gia viết bài khoa học về lĩnh vực TMĐT.

“Năm 2014 là một năm thành công với thương mại điện tử Việt Nam. TMĐT Việt Nam năm 2014 đã đạt con số ấn tượng là 2,97 tỷ USD doanh số ước tính thu được từ thương mại điện tử mô hình B2C và chiếm 2,12% tổng mức hàng hóa bán lẻ cả nước ( Theo vecita.gov.vn )”

2,97 tỷ USD đây là một con số ấn tượng thể hiện sự khởi sắc không hề nhẹ của nền TMĐT Việt Nam. Nhận thấy tầm quan trọng và sự khan hiếm nguồn nhân lực thương mại điện tử. Chuyên ngành TMDDT đã chính thức được đưa vào đạo tạo tại các trường đại học tại Việt Nam,10 năm sau khi chuyên ngành TMĐT được đưa vào đào tạo. Việc tổng kết, đánh giá thực tiễn đào tạo trong thời gian qua với sự tham gia từ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực thương mại điện tử, cùng với sự có mặt của ban lãnh đạo Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin - Bộ Công Thương. Thì đây là một cơ hội quan trọng để các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản trị doanh nghiệp, các nhà khoa học trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về đào tạo nhân lực TMĐT đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp và phát triển TMĐT của Việt Nam trong giai đoạn tới.

Nội dung hội thảo:

- Chia sẻ kinh nghiệm và tổng kết kết quả đào tạo TMĐT: xác định chuyên ngành đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức hoạt động giảng dạy, nội dung, phương pháp giảng dạy các học phần, đánh giá kết quả giảng dạy, hướng dẫn làm tốt nghiệp, nghiên cứu khoa học trong giáo viên và sinh viên.

- Thực trạng và triển vọng sử dụng nhân lực TMĐT: những thuận lợi, khó khăn của các đơn vị trong việc tuyển dụng, sử dụng nhân lực cho hoạt động TMĐT, chính phủ điện tử, các yêu cầu về cơ cấu, số lượng, chất lượng (kiến thức, kỹ năng, thái độ) đối với nhân lực TMĐT cần đào tạo.

- Nhận xét tính thực tiễn ứng dụng, triển khai TMĐT ở các doanh nghiệp, tổ chức và gợi ý, đề xuất đối với đào tạo TMĐT.

- Sự phối kết hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo và sử dụng nhân lực TMĐT.

- Đưa ra phương hướng đào tạo TMĐT trong giai đoạn tới, thực hiện các kế hoạch phát triển TMĐT Việt Nam trong bối cảnh hội nhập, phát triển kinh của đất nước.

Thời gian:

8h:00 tới 12h:00 ngày 19-06-2015.

Địa điểm:

Hội trường H3 trường Đại Học Thương Mại.