Tin hoạt động

Thư mời viết bài Hội thảo quốc gia "Phát triển TMĐT Việt Nam trong kỷ nguyên số"

08/05/2020

Hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Thương mại, Căn cứ Quyết định số 366/QĐ-BCT của Bộ Công Thương và Công văn số 227/TMĐT-TTPT, Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử - Trường Đại học Thương mại phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương đồng tổ chức Hội thảo quốc giaPhát triển Thương mại điện tử Việt Nam trong kỷ nguyên số”. 

Hội thảo là diễn đàn quan trọng để các nhà nghiên cứu, giảng viên, các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý doanh nghiệp,…trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, thảo luận về định hướng phát triển Thương mại điện tử, Hệ thống thông tin. Đồng thời, Hội thảo cũng đánh giá những thành tựu và đặt ra những vấn đề, gợi mở những giải pháp, hàm ý chính sách phát triển Thương mại điện tử, Hệ thống thông tin trước những thách thức mới của kỷ nguyên số.

 

Thời gian và địa điểm tổ chức: 

Thời gian: tháng 09/2020 (dự kiến).
Địa điểm: Trường Đại học Thương Mại –79 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội.


Ngôn ngữ, thời hạn, địa chỉ nhận bài viết

  • Ngôn ngữ và quy cách bài viết
    • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
    • Quy cách: Bài viết dài từ 07-14 trang A4 (210mm x 297mm), font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, giãn dòng 1,15 căn lề 2,5 cm (chi tiết xem Thư mời viết bài)
  • Thời hạn nhận bài viết
    • Thời hạn nhận bài đến hết ngày: 31/07/2020
    • Kết quả thẩm định bài viết: ngày 12/08 – 14/08/2020
    • Ngày nhận lại bài sau chỉnh sửa: 19/08 – 21/08/2020
    • Địa chỉ nhận toàn văn bài viết qua email: hoithao4.0@tmu.edu.vn

Bài viết được chấp nhận sẽ biên tập và đăng toàn văn trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia có giấy phép xuất bản và mã số ISBN.

Mọi thông tin chi tiết về Hội thảo, vui lòng liên hệ Ban thư ký Hội thảo:
ThS. Vũ Thị Thúy Hằng: SĐT – 0914.687.735

Ban tổ chức Hội thảo kính mời và mong nhận được sự quan tâm, tham gia viết bài của các nhà khoa học, giảng viên, nhà nghiên cứu, nhà quản lý doanh nghiệp để Hội thảo được tổ chức thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Thư mời viết bài chi tiết xem tại file đính kèm