Tin hoạt động

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NCKH CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2022-2023

15/08/2022
Thứ hai - 15/08/2022 15:32
 
 
Ngày 12 tháng 8 năm 2022, Trường đại học Thương mại ban hành thông báo 911/TB-ĐHTM về kế hoạch tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2022-2023. 
Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/8/2022 tới tháng 2 năm 2023.
Đối tượng SV tham gia NCKH: Sinh viên trường Đại học Thương mại.
Sinh viên quét mã QR sau để đăng ký.

Chi tiết trong file đính kèm.