Tin hoạt động

LỄ TRAO HỌC BỔNG NĂM HỌC 2015-2016 KHOA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

16/11/2015
Lễ trao học bổng năm học 2015-2016 từ các đơn vị ngoài trường và từ khoa Thương mại điện tử cho các em sv có thành tích học tập xuất sắc nhất và các em sv nghèo vượt khó
Thời gian: 9h00 thứ 5 ngày 22-10-2015
Địa điểm: văn phòng khoa Thương mại điện tử
Danh sách như sau:
Nhóm 1: Sinh viên được Cục TMĐT và CNTT trao học bổng:
1. SV thủ khoa đầu vào khóa 51 khoa TMĐT: Nguyễn Thị Hường lớp 51i3 – học bổng 3 triệu đồng.
2. SV có thành tích học tập xuất sắc nhất khoa: Trần Thị Thủy lớp 48i2- học bổng 5 triệu đồng
Nhóm 2: Sinh viên vượt khó được Khoa TMĐT trao học bổng:
1. Mai Trọng Hùng (49I3) – học bổng 2 triệu đồng
2. Dương Thị Vóc (49I6) – học bổng 2 triệu đồng
3. Nguyễn Thị Trà My (48I4) – học bổng 2 triệu đồng
4. Nguyễn Văn Tráng (50I4) – học bổng 2 triệu đồng
Nhóm 3: Sinh viên được nhận học bổng đầu năm học từ các đơn vị khác tặng trường ĐH Thương mại:
1. Nguyễn Trần Trung Hiếu lớp 51i4 – học bổng 2 triệu đồng
2. Trần Thị Thủy lớp 48i2 – học bổng 3 triệu đồng
3. Đỗ Thị Loan lớp 49i3 – học bổng 1,5 triệu đồng
Trân trọng kính mời các thầy cô và các em sv quan tâm đến tham dự.