Nghiên cứu khoa học sinh viên

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2021-2022

17/03/2022
Năm học 2021-2022 là một năm học bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch Covid-19, tuy nhiên, hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa HTTT Kinh tế và TMĐT đã có những thành tích rất đáng khích lệ cả về số lượng và chất lượng của các đề tài nghiên cứu.
Chi tiết trong file đính kèm.