Tin hoạt động

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 - 2023

11/10/2022
14h00 ngày 08/10/2022, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức Hội nghị viên chức cấp Trường năm học 2022 - 2023.
Tham dự Hội nghị có PGS,TS. Bùi Hữu Đức – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; PGS,TS. Nguyễn Hoàng – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; PGS,TS. Nguyễn Thị Bích Loan – Phó Hiệu trưởng Nhà trường; PGS,TS. Nguyễn Hoàng Việt – Phó Hiệu trưởng Nhà trường; PGS,TS. Hà Văn Sự - Phó Hiệu trưởng Nhà trường; PGS,TS. Nguyễn Viết Thái – Chủ tịch Công đoàn Trường; TS. Phan Thu Trang – Bí thư Đoàn Trường; GS,TS. Đinh Văn Sơn - Tổng biên tập Tạp chí Khoa học Thương mại, Nguyên Hiệu trưởng Nhà trường; PGS,TS. Bùi Xuân Nhàn – Nguyên Chủ tịch Hội đồng Trường; PGS,TS. Đỗ Minh Thành – Nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Hiệu trưởng Nhà trường; cùng toàn thể các viên chức đến từ các khoa, phòng ban và các bộ môn thuộc Trường.

Tại Hội nghị, PGS,TS. Nguyễn Hoàng Việt – Phó Hiệu trưởng Nhà trường thay mặt Ban Giám hiệu tiếp thu ý kiến góp ý Báo cáo tổng kết năm học 2021 - 2022 và giải đáp các kiến nghị của Hội nghị viên chức các đơn vị cơ sở. Đồng chí Phó Hiệu trưởng đã trả lời đầy đủ, thuyết phục toàn bộ ý kiến được tập hợp từ Hội nghị viên chức các đơn vị trong toàn Trường.
Phát biểu tại Hội nghị, PGS,TS. Nguyễn Hoàng – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã ghi nhận 9 thành tựu mà Tập thể cán bộ viên chức Trường Đại học Thương mại đạt được trong năm học 2021 – 2022, đồng thời nêu lên 9 phương hướng mục tiêu Nhà trường sẽ thực hiện trong năm học 2022 – 2023. PGS,TS. Nguyễn Hoàng tin tưởng bằng sự đoàn kết cao cùng tinh thần và trí tuệ của tập thể viên chức Nhà trường, Trường Đại học Thương mại sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, tạo lập vị thế xứng đáng trong tương lai.
Hội nghị cũng đã nghe PGS,TS. Nguyễn Viết Thái – Chủ tịch Công đoàn Trường báo cáo về thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức năm học 2021 - 2022; PGS,TS. Bùi Hữu Đức – Chủ tịch Hội đồng Trường trình bày Báo cáo tình hình hoạt động và giám sát của Hội đồng trường đối với các hoạt động của Trường năm học 2021 - 2022; PGS,TS. Nguyễn Thị Minh Nhàn - Trưởng ban Thanh tra nhân dân báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2022
Tại Hội nghị, toàn thể đại biểu viên chức đã thống nhất bầu ra được 05 đồng chí có đầy đủ năng lực và phẩm chất vào Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022 - 2023.

Thông qua Hội nghị, Ban giám hiệu Nhà trường đã tiếp thu và giải đáp ý kiến của cán bộ, viên chức các đơn vị; kịp thời nhận ra những khó khăn, vướng mắc và có những giải pháp phù hợp trong thời gian tới. Hội nghị cũng thông qua Nghị quyết với phương hướng, chỉ tiêu, giải pháp, nội dung công tác trên các lĩnh vực: công tác xây dựng cơ sở vật chất và quản lý tài chính; công tác tổ chức, quản lý; công tác đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ CBGV và người học; đồng thời phát động các phong trào thi đua để Nhà trường triển khai thực hiện trong năm học 2022 - 2023.
Với sự thống nhất cao, Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị viên chức cấp trường năm học 2022 - 2023. Hội nghị tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và các đoàn thể cùng với sự đồng lòng, đoàn kết, tập thể công chức, viên chức Nhà trường sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Nghị quyết Hội nghị đề ra.