THÔNG BÁO TUYỂN SINH TIẾN SĨ ĐỢT 1 THÁNG 3 NĂM 2024
THÔNG BÁO TUYỂN SINH TIẾN SĨ ĐỢT 1 THÁNG 3 NĂM 2024 Thông báo Nhằm đào tạo những nhà khoa học có phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức phục vụ đất nước, có trình độ cao về lý thuyết và ứng dụng, có năng lực nghiên cứu độc lập, sáng tạo, để phát triển tri thức và giải quyết những vấn đề mới có ý nghĩa về khoa học và thực tiễn theo ngành đào tạo. 25/02/2024
QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỜNG SV K56 TỐT NGHIỆP THÁNG 12.2023
QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỜNG SV K56 TỐT NGHIỆP THÁNG 12.2023 Thông báo Chúc mừng các em có tên trong danh sách khen thưởng! 31/01/2024
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP ĐƠN/ĐĂNG KÍ XÉT TỐT NGHIỆP
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP ĐƠN/ĐĂNG KÍ XÉT TỐT NGHIỆP Thông báo Thông báo về việc nộp Đơn/Đăng kí xét tốt nghiệp; nộp Chứng chỉ ngoại ngữ, Chứng chỉ tin học quốc tế cho SV chính quy khoá 56 và khoá cũ để xét các điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 3/2024.
Sinh viên khoá 56 và khoá cũ chú ý nhé!
15/01/2024