Thông báo

LỊCH VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH ĐỢT THÁNG 3/2024

01/03/2024

Sinh viên có tên trong danh sách chú ý lịch thi để đi thi đúng thời gian !

Xem chi tiết tại đây