Quyết định V/v: Thành lập CLB Thương mại điện tử
Quyết định V/v: Thành lập CLB Thương mại điện tử Thông báo Quyết định V/v: Thành lập CLB Thương mại điện tử 22/07/2021
Quy định về chuẩn đầu ra tiếng Anh áp dụng cho sinh viên trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại
Quy định về chuẩn đầu ra tiếng Anh áp dụng cho sinh viên trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại Thông báo Quyết định số 973/QĐ-ĐHTM ngày 4/9/2020 v/v ban hành Quy định về chuẩn đầu ra tiếng Anh áp dụng cho sinh viên trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại. 06/09/2020
THÔNG BÁO lùi thời gian tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia "Phát triển Thương mại điện tử Việt Nam trong kỷ nguyên số"
THÔNG BÁO lùi thời gian tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia "Phát triển Thương mại điện tử Việt Nam trong kỷ nguyên số" Thông báo Hội thảo khoa học Quốc gia "Phát triển Thương mại điện tử Việt Nam trong kỷ nguyên số" được tổ chức theo Quyết định số 366/QĐ-BCT của Bộ Công Thương và Công văn số 227/TMĐT-TTPT của Trung tâm phát triển TMĐT - Cục TMĐT và Kinh tế số - Bộ Công Thương. Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử - Trường Đại học Thương mại vinh dự là đơn vị thẩm định chuyên môn cho Kỷ yếu Hội thảo và là đơn vị đồng tổ chức. Hội thảo dự kiến sẽ được tổ chức tại Hội trường H3 - Trường Đại học Thương mại vào cuối tháng 10 năm 2020, với quy mô 300-500 khách mời. Đây là sự kiện nhằm hướng tới 60 năm thành lập Trường Đại học Thương mại, 15 năm thành lập ngành Thương mại điện tử của Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử - Trường Đại học Thương mại. 23/08/2020