Thông báo

Danh sách phân công khóa luận khóa K53S và khóa cũ (ngành HTTTQL) học kì I năm học 2020-2021

02/10/2020
Danh sách phân công khóa luận khóa K53S và khóa cũ Kết quả báo cáo tổng hợp và Danh sách phân công giáo viên hường dẫn khóa luận tốt nghiệp.

Sinh viên xem danh sách và liên hệ ngay với giáo viên hướng dẫn KLTN muộn nhất T2 (5/10) để chốt tên đề tài khóa luận.

Chi tiết danh sách các em download trong đường tập tin đính kèm:
/upload/tmu_old/httttmdt/news/2020_10/ds-phan-cong-hdkl-k53-va-khoa-cu-nganh-httt.pdf

------------------
?Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử - Trường Đại học Thương mại
?‍?Văn phòng Khoa: Phòng 301 – Nhà F – Trường Đại học Thương mại – Số 79 Đường Hồ Tùng Mậu – Cầu Giấy – Hà Nội ?Email: ecis@tmu.edu.vn
?: http://httttmdt.tmu.edu.vn/
❇️ Fanpage: @KhoaHethongthongtinkinhtevaTMDT