THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ - NGÀNH HỌC ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ - NGÀNH HỌC ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO Thông báo Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến năm 2025, cả nước phải có ít nhất 35% chương trình đào tạo được kiểm định theo chu kỳ lần thứ nhất. Tuy nhiên, tính đến năm 2022, cả nước mới có 609 trên tổng số khoảng hơn 6.000 chương trình đào tạo đại học chính quy được kiểm định (chiếm khoảng 10%). 25/04/2022