Thông báo

TB: VỀ VIỆC CỘNG ĐIỂM THƯỞNG CHO SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TRONG NCKH

30/09/2022
Thứ sáu - 30/09/2022 12:19
 
Căn cứ Quy định quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Trường ĐH Thương mại ban hành kèm theo Quyết định số 950/QĐ-ĐHTM ngày 13/6/2022, Nhà trường triển khai thực hiện công tác khen thưởng bằng hình thức cộng điểm thưởng vào điểm KLTN/LVTN/ĐATN đối với sinh viên có thành tích trong hoạt động NCKH, cụ thể như sau:
TB 1241 vv cộng điểm thưởng cho SV có thành tích trong hđ NCKHSV 0001 (1) Page1
TB 1241 vv cộng điểm thưởng cho SV có thành tích trong hđ NCKHSV 0001 (1) Page2
TB 1241 vv cộng điểm thưởng cho SV có thành tích trong hđ NCKHSV 0001 (1) Page3
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://httttmdt.tmu.edu.vn là vi phạm bản quyền