STTSố kí hiệuNgày ban hànhTrích yếuFile đính kèm
11 Slide các phiên Diễn đàn toàn cảnh TMĐT 12/05/2022 Slide các phiên Diễn đàn toàn cảnh TMĐT laws Tải tập tin 1
12 Báo cáo chỉ số TMĐT năm 2022 12/05/2022 Báo cáo chỉ số TMĐT năm 2022 laws Tải tập tin 1
13 1551/QĐ-ĐHTM 13/10/2021 Quyết định về việc ban hành Quy định chuẩn đầu ra Tiếng Anh đối với sinh viên trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại laws Tải tập tin 1
14 85/2021/NĐ-CP 25/09/2021 NGHỊ ĐỊNH 85 - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 52/2013/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ laws Tải tập tin 1
15 QĐ1073/QĐ-DHTM 13/07/2021 Kế hoạch phát triển hoạt động khoa học & công nghệ 2021-2025 của Trường Đại học Thương mại laws Tải tập tin 1
16 TB số 750/TB-ĐHTM 21/08/2020 THÔNG BÁO v/v tổ chức hoạt động NCKHSV năm học 2020 - 2021 laws Tải tập tin 1
17 QĐ 258-CTSV-ĐHTM 12/04/2017 QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI laws Tải tập tin 1
18 Dự kiến tuyển sinh 2022 31/12/2021 Dự kiến phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 laws Tải tập tin 1
19 DT01 18/08/2020 Mẫu Bài dự thi Cuộc thi Nhà bán hàng tài ba năm 2020 laws Tải tập tin 1
20 MD02 19/05/2016 Mẫu đơn xin xem xét lại bài thi hết học phần laws Tải tập tin 1