Thông báo

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP ĐƠN/ĐĂNG KÍ XÉT TỐT NGHIỆP

15/01/2024
Thông báo về việc nộp Đơn/Đăng kí xét tốt nghiệp; nộp Chứng chỉ ngoại ngữ, Chứng chỉ tin học quốc tế cho SV chính quy khoá 56 và khoá cũ để xét các điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 3/2024.
Sinh viên khoá 56 và khoá cũ chú ý nhé!