Thông báo

THÔNG BÁO TỔ CHỨC KỲ THI ĐÁNH GIÁ CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN CHÍNH QUY - ĐỢT THI THÁNG 09 NĂM 2021 - THEO PHƯƠNG THỨC THI TRỰC TUYẾN

09/09/2021
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19, để tạo điều kiện cho sinh viên hoàn thành các điều kiện để xét tốt nghiệp, Ban Giám hiệu quyết định tổ chức kỳ thi đánh giá chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên đại học chính quy, đợt thi tháng 09 năm 2021 theo phương thức thi trực tuyến, cụ thể như sau:
1. Thời gian tổ chức kỳ thi và đối tượng được tham dự kỳ thi
1.1. Thời gian tổ chức kỳ thi
- Kỳ thi được tổ chức vào ngày 25/09/2021
- Lịch thi chính thức theo từng ca thi cụ thể sẽ được thông báo trên trang http://dangky.tmu.edu.vn trước ngày 23/09/2021
1.2. Đối tượng được tham dự kỳ thi
Sinh viên thuộc các nhóm đối tượng sau được tham dự kỳ thi:
- Đối tượng 1: Sinh viên khóa 52 và khóa 53 đã đăng ký học các lớp học bổ sung Tiếng Anh cơ bản, đủ điều kiện dự thi và đã hoàn thành nghĩa vụ học phí trước ngày 21/09/2021;
- Đối tượng 2: Sinh viên chương trình chất lượng cao khóa 54;
- Đối tượng 3: Sinh viên chương trình chất lượng cao khóa 55 chưa tích lũy đủ (chưa đạt từ điểm D trở lên) các học phần tiếng Anh: Basic IELTS 1 và 2; Expanding IELTS 1 và 2; Developing IELTS 1 và 2 (các học phần Tiếng Anh được miễn học được tính là đạt);
- Đối tượng 4: Sinh viên đủ điều kiện tham dự kỳ thi đánh giá chuẩn đầu ra Tiếng Anh do Trường tổ chức nhưng chưa thi lần 1 hoặc đã dự thi nhưng chưa đạt (gồm sinh viên chương trình chất lượng cao khóa 53, sinh viên chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù khóa 54, sinh viên chương trình đào tạo thứ 2 và sinh viên khóa cũ) nếu đăng ký dự thi và nộp đủ lệ phí dự thi theo quy định trước ngày 21/09/2021.
(có Danh sách kèm theo)
2. Đăng ký tham dự kỳ thi
- Sinh viên thuộc các đối tượng 1, 2 và 3 không phải đăng ký dự thi;
- Sinh viên đối tượng 4 đăng ký tham dự kỳ thi trên trang http://dangky.tmu.edu.vn từ 07 giờ 00 phút ngày 15/09 đến 17 giờ 00 phút ngày 18/09/2021.
3. Hình thức, thời gian và nội dung thi
3.1. Hình thức và thời gian thi
Bài thi gồm 3 phần:
(1) Phần 1: gồm Kỹ năng Nghe (25 phút) và Kỹ năng đọc (40 phút): thi trực tuyến theo hình thức trắc nghiệm trên máy tính;
(2) Phần 2: Kỹ năng Viết (40 phút): thi trực tuyến theo hình thức tự luận;
(3) Phần 3: Kỹ năng nói (mỗi thí sinh 7-10 phút): thi trực tuyến;
Trong đó:
- Phần thi Kỹ năng Nghe, Đọc thực hiện qua trang http://tienganh.tmu.vn
- Phần thi Kỹ năng nói được thực hiện qua ứng dụng Trans, thí sinh dự thi nói trực tiếp trên Trans (bài thi nói được thu âm);
- Phần thi Kỹ năng viết, thí sinh đánh máy trên phần mềm Microsoft Word, nhận đề và nộp bài qua Google classroom theo hướng dẫn của cán bộ coi thi.
3.2. Nội dung thi và cách tính điểm
3.2.1. Nội dung thi
(1) Kỹ năng Đọc: Gồm 30 câu
- 2 bài đọc ngắn (độ dài 200-300 từ) gồm 5 câu hỏi, thí sinh trả lời câu hỏi bằng cách lựa chọn trong 4 phương án A, B, C hoặc D
- 1 bài đọc dài (độ dài 350-400 từ) gồm 10 câu hỏi, thí sinh trả lời câu hỏi bằng cách lựa chọn trong 4 phương án A, B, C hoặc D.
- 1 bài đọc hiểu điền từ vào chỗ trống (độ dài 150-200 từ): có 10 chỗ trống, mỗi chỗ trống có 4 phương án, thí sinh trả lời câu hỏi bằng cách lựa chọn trong 4 phương án A, B, C hoặc D.
(2) Kỹ năng Nghe: gồm 30 câu
- 10 hội thoại ngắn, mỗi hội thoại gồm 3 câu hỏi, thí sinh chọn phương án trả lời trong số A, B, C hoặc D. Mỗi hội thoại được nghe 2 lần.
(3) Kỹ năng Viết, gồm 2 phần:
- Phần 1: Viết email 80-100 từ theo chỉ dẫn.
- Phần 2: Viết một bài văn khoảng 200 từ trình bày ý kiến cá nhân về một vấn đề.
(4) Kỹ năng Nói, gồm 3 phần:
- Phần 1: Trả lời 3-5 câu hỏi về một chủ đề quen thuộc (2-3 phút)
- Phần 2: Trình bày quan điểm về một chủ đề cho trước (thí sinh chuẩn bị trong 1 phút, trình bày trong 1-2 phút)
- Phần 3: Thảo luận 2-3 câu hỏi liên quan chủ đề ở phần 2 (3-4 phút)
3.2.2. Cách thức tính điểm từng kỹ năng (thang 100)
(1) Kỹ năng Đọc: 25 điểm (chia đều cho các câu, tính trên thang điểm 100)
(2) Kỹ năng Nghe: 25 điểm (chia đều cho các câu, tính trên thang điểm 100)
(3) Kỹ năng Viết: 25 điểm (task 1: 10 điểm, task 2: 15 điểm)
(4) Kỹ năng Nói: 25 điểm (Part 1: 7.5 điểm, Part 2: 10 điểm, Part 3: 7.5 điểm)
4. Công nhận kết quả thi
Sinh viên được xét công nhận đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh theo quy định của Trường tương ứng khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam khi thỏa mãn đồng thời hai yêu cầu sau:
(1) Kết quả của từng nội dung thi: Kỹ năng Nghe; Kỹ năng Đọc; Kỹ năng Viết và Kỹ năng Nói đạt trên 10% điểm từng nội dung thi.
(2) Điểm bài thi (gồm cả 4 kỹ năng):
- Bậc 3: Đạt từ 50 điểm trở lên
- Bậc 4: Đạt từ 65 điểm trở lên.
5. Tổ chức thực hiện
5.1. Đối với sinh viên tham dự kỳ thi
- Chuẩn bị tốt cơ sở kĩ thuật/hạ tầng phục vụ cho kì thi (máy tính, mạng internet,...); sử dụng máy tính (PC/Laptop) đảm bảo kết nối mạng internet ổn định; có đầy đủ thiết bị nghe – nhìn chất lượng tốt; cài đặt sẵn phần mềm TranS (sinh viên chịu trách nhiệm cá nhân về cơ sở kĩ thuật/hạ tầng để tham dự kì thi);
- Dùng tài khoản TranS được nhà trường cấp để đăng nhập, tham dự vào phòng thi theo số TranSID đã được Nhà trường gửi trong trang http://dangky.tmu.edu.vn;
- Xuất trình thẻ sinh viên trước khi vào thi và khi cán bộ trông thi yêu cầu trong quá trình thi để đảm bảo yêu cầu chứng thực;
- Bật camera và micro trong suốt quá trình thi, không trao đổi với người bên cạnh, không gây ồn ào, không sử dụng các công cụ hỗ trợ; thiết lập camera đảm bảo quay được nửa người trên trong quá trình dự thi. Tất cả sinh viên dự thi phải bật chế độ chia sẻ màn hình trong quá trình thi qua phần mềm TranS (theo hướng dẫn của cán bộ coi thi);
- Các sinh viên tắt camera-micro/ tắt chế độ chia sẻ màn hình/ không đảm bảo quay đủ nửa người trên trong quá trình dự thi/ bị phát hiện sử dụng tài liệu hoặc trao đổi trợ giúp làm bài sẽ bị coi là vi phạm kỉ luật thi và bị xử lý kỉ luật cụ thể như sau:
+ Nhắc nhở lần 1: trừ 25% tổng số điểm của phần thi;
+ Nhắc nhở lần 2: trừ 50% tổng số điểm của phần thi;
+ Nhắc nhở lần 3: hủy kết quả thi ;
- Với bài thi viết, sinh viên có tỉ lệ bài viết trùng lặp với các nguồn dữ liệu mở từ 30% trở lên bị coi là sử dụng tài liệu khi thi và xử lý hủy kết quả thi phần thi viết (cán bộ chấm thi quét bài thi viết để kiểm tra mức độ trùng lặp).
5.2. Phòng Quản lý đào tạo
- Làm đầu mối, phối hợp cùng khoa Tiếng Anh và Trung tâm CNTT xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức thi, trình Giám hiệu phê duyệt;
- Thông báo lịch thi cho sinh viên và các bộ phận có liên quan trước ngày 23/09/2021;
- Đề xuất Hội đồng thi và các ban coi thi, chấm thi  trình Hiệu trưởng phê duyệt.
- Phối hợp cùng TTCNTT tổ chức cho sinh viên đối tượng 4 đăng ký thi lại;
- Trên cơ sở kết quả thi đánh giá, soạn thảo Quyết định công nhận đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh trình Hiệu trưởng phê duyệt;
5.3. Khoa Tiếng Anh
- Xây dựng Đề thi và thực hiện công tác khảo thí kỳ thi chuẩn đầu ra theo quy định hoạt động khảo thí hiện hành của Trường;
- Phối hợp cùng Phòng QLĐT và TT CNTT xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức thi;
5.4. Trung tâm Công nghệ thông tin
- Phối hợp cùng Phòng QLĐT, khoa Tiếng Anh xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức thi; thông báo lịch thi và tài khoản TranS cho sinh viên dự thi trên trang http://dangky.tmu.edu.vn;
- Chuẩn bị dữ liệu thi; vận hành phần mềm; đảm bảo hạ tầng mạng máy tính;
- Sao lưu và chuyển dữ liệu về máy chủ.
5.5. Phòng Kế hoạch - Tài chính
- Làm đầu mối, phối hợp cùng Trung tâm công nghệ thông tin, khoa chuyên ngành, Viện HTQT thu học phí/ lệ phí thi từ sinh viên;
- Phối hợp cùng phòng QLĐT thanh toán cho Hội đồng thi, các ban coi thi, chấm thi;
5.6. Hội đồng thi và các Ban coi thi, chấm thi
- Thực hiện theo quy chế hiện hành của Bộ giáo dục và đào tạo
5.7. Các khoa chuyên ngành, Viện Hợp tác quốc tế
- Thông báo tới sinh viên do đơn vị mình quản lý (theo danh sách do Phòng Quản lý đào tạo cung cấp) biết;
- Phối hợp cùng Phòng KHTC đôn đốc sinh viên hoàn thành nghĩa vụ học phí/lệ phí thi;
- Phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện Thông báo này.
Trân trọng!