Kết quả đào tạo

THÔNG BÁO DANH SÁCH TRẢ BẰNG TỐT NGHIỆP THÁNG 10 NĂM 2021

19/10/2021
Danh sách trả bằng tốt nghiệp ngày 22/10/2021
Xem danh sách
Lưu ý:
- Sinh viên đến lấy bằng đúng thời gian được thông báo. Nếu sinh viên đến không đúng ngày, giờ trên lịch, Trường sẽ không trả bằng.
- Sinh viên chưa có tên trong danh sách trả bằng ngày 22/10/2021 theo dõi thông báo tiếp theo của Phòng QLĐT.
- Sinh viên tốt nghiệp vào tháng 10/2021 chưa có bằng tốt nghiệp. Sinh viên theo dõi thông báo mới của Phòng QLĐT.