Kết quả đào tạo

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐHCQ KHÓA 54 VÀ CÁC KHÓA CŨ

22/03/2022
Quyết định 258/QĐ-ĐHTM của Đại học Thương mại ngày 02 tháng 03 năm 2022 về việc công nhận tốt nghiệp đại học chính quy cho 98 sinh viên chuyên ngành Quản trị Thương mại điện tử khóa 54 và Khóa cũ.

Quyết định 259/QĐ-ĐHTM của Đại học Thương mại ngày 02 tháng 03 năm 2022 về việc công nhận tốt nghiệp đại học chính quy cho 50 sinh viên chuyên ngành Quản trị hệ thống thông tin khóa 54 và Khóa cũ.
Chi tiết: