Đào tạo & QLSV

QUYẾT ĐỊNH V/V GIAO NHIỆM VỤ HƯỚNG DẪN KLTN CHO SINH VIÊN ĐHCQ HỌC KÌ I 2022-2023

09/11/2022

Ngày  12 tháng 10 năm 2022, Hiệu trưởng đã ban hành quyết định Vv giao nhiệm vụ hướng dẫn KLTN cho sinh viên ĐHCQ học kì 1 năm học 2022-2023 cho các giảng viên Khoa HTTT Kinh té và TMĐT.
Các Thầy/cô và sinh viên có tên trong danh sách lưu lại để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.