Thông báo

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

10/01/2023

Ngày 30 tháng 12 năm 2022, trường Đại học Thương mại ban hành quyết định 2418/QĐ-ĐHTM về việc công nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng anh cho 1713 sinh viên đại học chính quy theo quy định của Trường.

Chi tiết của quyết định và danh sách sinh viên đạt chuẩn trong file đính kèm.