Thông báo

QUYẾT ĐỊNH TỐT NGHIỆP K55 VÀ KHOÁ CŨ ĐỢT XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 3.2023.

14/04/2023

Ngày 10 tháng 4 năm 2023, trường Đại học Thương mại ban hành quyết định 497/QĐ-ĐHTM về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy, cụ thể:

Công nhận tốt nghiệp cho: 

88 Sinh viên ĐHCQ ngành Thương mại điện tử/chuyên ngành Quản trị Thương mại điện tử

75 Sinh viên ĐHCQ ngành Hệ thống thông tin quản lý/chuyên ngành Quản trị Hệ thống thông tin

02 Sinh viên ĐHCQ Hệ thống thông tin quản lý/chuyên ngành Quản trị Hệ thống thông tin chương trình Đào tạo theo cơ chế đặc thù

Chi tiết trong file đính kèm.