Thông báo

QUYẾT ĐỊNH TỔ CHỨC GIẢNG DẠY, ĐÁNH GIÁ CÁC HỌC PHẦN TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN K52-K56

10/01/2023

Ngày 30/11/2022, trường Đại học Thương mại ban hành quyết định số 2420/QĐ-ĐHTM về Quy định tổ chức giảng dạy và đánh giá các học phần Tiếng Anh cơ bản theo hình thức trực tuyến cho sinh viên trình độ đại học các khóa K52 đến K56 của Trường.

File đính kèm gồm: quyết định 2420/QĐ-ĐHTM, Thời khóa biểu các lớp tiếng anh