Thông báo

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 55 I, S, SD VÀ KHÓA CŨ

02/06/2023

Ngày 31 tháng 5 năm 2023, Trường Đại học Thương mại ban hành quyết định 921-QĐ/ĐHTM về việc công nhận tốt nghiệp cho 2343 sinh viên đại học chính quy thuộc các chuyên ngành trong Trường. Chi tiết trong file đính kèm.