Thông báo

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XÉT, CẤP HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN ĐHCQ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

21/06/2023

Ngày 19 tháng 6 năm 2023, Trường đại học Thương mại ban hành Quyết định 1023/QĐ-ĐHTM "Quy định về việc xét, cấp học bổng cho sinh viên ĐHCQ của Trường Đại học Thương mại.

Chi tiết trong file đính kèm.